viernes, 18 de enero de 2013

14a Edició Premis Consell Social de la Udg. 11a Edició Premis COAC d'Arquitectura

El Consell Social de la Universitat de Girona (UdG), amb la col•laboració de la demarcació de Girona del Col•legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), convoca la 14a i l'11a edició, respectivament, dels Premis a Treballs de Recerca d’Estudiants de Batxillerat, amb l’objectiu de promoure la recerca d’aquests estudiants en totes les àrees de coneixement.
Aquests premis, juntament amb les Beques Botet i Sisó i altres iniciatives,  pretenen també acostar els estudiants a l'ensenyament superior, en un àmbit de proximitat i col•laboració entre els centres de secundària i la Universitat de Girona.
Dins la convocatòria s'integren també premi per als treballs que tractin temàtiques relacionades amb la joventut, promogut per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, un premi per a treballs de recerca que tinguin com a àmbit la ciutat de Girona, i d’acord amb els consells comarcals de l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el Ripollès i la Selva premis a treballs de recerca d’àmbit comarcal, per estimular la recerca d’aspectes propis de les diferents comarques gironines.
Igualment, amb el patrocini de les dues escoles adscrites a la UdG amb seu a Salt, s'inclouen en la convocatòria un premi d'arts visuals, amb la col•laboració de l'Escola Universitària ERAM, i un de salut i esport, en el qual col•labora l'Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES).

Bases

1. Es poden presentar a aquesta convocatòria treballs de recerca de batxillerat corresponents al curs 2012-2013, elaborats per alumnes dels centres de secundària de les comarques gironines, del Maresme, d’Osona i del Vallès Oriental. Els premis per a la categoria de treballs de recerca sobre arquitectura, urbanisme i ciutat es restringeixen a treballs elaborats per alumnes dels centres de secundària de les comarques de Girona.

2. Els treballs que es presentin hauran de ser obres originals i hauran de tenir el vistiplau explícit de la direcció del centre de secundària, la qual podrà avalar un màxim de sis treballs.

3. S’atorgaran un total de dinou premis, que s’enumeren seguidament:
 • Tres premis en la categoria de treballs de recerca en humanitats i ciències socials.
 • Tres premis en la categoria de treballs de recerca en ciència i tecnologia.
 • Un premi en la categoria de treballs de recerca sobre arquitectura, urbanisme i ciutat.
 • Un premi en la categoria de treballs de recerca sobre temàtiques relacionades amb la joventut.
 • Un premi en la categoria de treballs de recerca d'arts visuals.
 • Un premi en la categoria de treballs de recerca en salut i esport.
 • Nou premis en la categoria de treballs de recerca d’àmbit comarcal i local.
 • Premi de Recerca de l’Alt Empordà
 • Premi de Recerca del Baix Empordà
 • Premi de Recerca de la Cerdanya
 • Premi de Recerca de la Garrotxa
 • Premi de Recerca del Gironès
 • Premi de Recerca del Pla de l’Estany
 • Premi de Recerca del Ripollès
 • Premi de Recerca de la Selva
 • Premi de Recerca de la ciutat de Girona
4. Els treballs guanyadors obtindran els premis següents:
 • La matrícula gratuïta en qualsevol titulació oficial en centres integrats de la Universitat de Girona, o una reducció equivalent al preu públic en la matrícula als centres adscrits a la UdG EUSES i Escola Universitària ERAM, exclusivament per a l’any acadèmic 2013-2014.
 • Un val per valor de 700 € per adquirir llibres, música, material educatiu o informàtic. Aquest import es distribuirà de la manera següent: 400 € per a l’autor o autors del treball, 200 € per al centre de secundària on s’ha dut a terme el treball i 100 € per al tutor.
 • Els accèssits als treballs de recerca sobre arquitectura, urbanisme i ciutat rebran un val per valor de 400 €. Aquest import es distribuirà de la manera següent: 200 € per a l’autor o autors del treball i 200 € en forma de lot de llibres per al centre de secundària on s’ha dut a terme el treball.
 • La difusió dels treballs premiats.
5. En la valoració dels treballs presentats, el jurat tindrà en compte els aspectes següents:
 • L’originalitat del treball de recerca i el plantejament dels objectius.
 • El rigor i el tractament científic en el desenvolupament del treball de recerca i la capacitat de síntesi, especialment en les conclusions.
 • L’originalitat de la metodologia utilitzada i la seva adequació als objectius plantejats i als continguts presentats, i l’estructuració del treball de recerca.
 • L’originalitat de les fonts d’informació produïdes o emprades en el treball de recerca i l’ús adequat d’aquestes fonts.
 • La presentació del treball de recerca, el seu caràcter formalment innovador i la correcció i idoneïtat del llenguatge utilitzat.
 • En els treballs de recerca d’àmbit comarcal o de la ciutat de Girona, la seva originalitat i el seu interès per a la millora del coneixement d’aspectes relacionats amb el territori, tant en l’àmbit local com comarcal.
6. Els premis s’atorgaran per decisió de jurats específics integrats principalment per professors de la Universitat de Girona, dels centres adscrits EUSES i Escola Universitària ERAM i per professors de batxillerat. En el cas dels premis d’àmbit comarcal i local, el jurat incorporarà tècnics dels consells comarcals i de l’Ajuntament de Girona. La Direcció General de Joventut actuarà com a avaluadora dels treballs específics sobre joventut. En el cas dels treballs que optin al premi en l’àmbit d'arquitectura, urbanisme i ciutat, el jurat estarà constituït per membres de la Junta del COAC – Demarcació de Girona.

7. Els jurats podran declarar deserts els premis als quals no s’hagin presentat treballs amb els mèrits suficients.

8. Per facilitar la difusió dels treballs guanyadors, amb l’acceptació del premi l’autor o autors cediran a la Universitat de Girona, sense límit temporal, el dret a portar a terme la publicació del treball i/o la seva comunicació pública per la xarxa Internet. En qualsevol cas, en la difusió s’indicaran el nom de l’autor o dels autors i el nom del centre de secundària al qual pertanyen.

9. S’ha d’adjuntar una còpia del treball que aspiri als premis, en format PDF, al formulari de sol·licitud que es publicarà a la pàgina web dels Premis (http://www.udg.edu/premis_recerca). El termini d’admissió d’originals acabarà el divendres 12 d’abril de 2013.

L’acte de lliurament dels premis es farà el divendres 14 de juny de 2013.

Informació treta de: http://www.udg.edu/premis_recerca

viernes, 11 de enero de 2013

Concurs "EsDeLibro.es"

Un concurs de...

Treballs originals de recerca, desenvolupats per estudiants, sobre un tema del seu interès: música, ciència, literatura, art, natura, història, cinema, esports, filosofia, tecnologies, matemàtiques...  Els treballs es poden presentar a concurs en totes les llengües oficials d’Espanya.

Els treballs es presentaran únicament en format bloc, i per això els autors publicaran seu treball en alguna plataforma de la seva elecció (Blogger, Wordpress, Blogia, Blogspot ...) i comunicaran a És de llibre l´adreça URL on està allotjat.

Adreçat a...

Estudiants i docents d’ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà de totes les comunitats autònomes d’Espanya. Els treballs han de ser realitzats en grup (un mínim de dos i un màxim de quatre estudiants) i sempre han de ser coordinats per un professor.

Amb premis per a...

Estudiants, docents i centres educatius.
S’estableixen tres premis :
Millor treball de primer cicle d’ESO.
Millor treball de segon cicle d’ESO.
Millor treball de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà.

Els premis són:

- Per a alumnes: 
Una TABLETA per a cada un dels alumnes autors dels treballs guanyadors.
Un XEC REGAL de 60 euros per a la compra de llibres.

- Per a professors

Una TABLETA per a cada un dels professors que hagin coordinat les investigacions guanyadores.
Un XEC REGAL de 100 euros per a la compra de llibres.

- Per a centres:

Un XEC REGAL de 300 euros per a la compra de llibres per a la biblioteca escolar dels centres guanyadors.  

Entre tots els equips que hagin presentat un treball es sortejaran xecs-regal per a la compra de llibres, un per a cada categoria de participació, de 30 euros per als alumnes i de 90 euros per al professor coordinador.

Les dates...

Termini d’inscripció: 8 de octubre del 2012 – 18 de marzo del 2013.
Termini de tramesa de treballs: Finalitza el 10 de abril del 2013.
Veredicte del jurat: Maig de 2013.

Informació treta de: http://www.esdelibro.es/index.php?id_seccion=5&EDLlang=Catalán&PHPSESSID=ff21e6ba6801581c3ea016fec4948ae4 [11/01/2012]