miércoles, 2 de octubre de 2013

2a edició del Premi Xavier Domingo amb SPB, SL.

La Facultat de Química de la Universitat de Barcelona i el Comitè Espanyol de la Detergència, Tensioactius i Afins (CED) convoquen la 2a edició del Premi Xavier Domingo amb SPB, SL.

PARTICIPANTS
Poden optar al Premi els treballs de recerca relacionats amb la detergència i la cosmètica, duts a terme durant els cursos 2012-2013 i 2013-2014 per alumnes de 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà que el curs 2013-2014 estiguin matriculats en centres d’ensenyament espanyols.

PRESENTACIÓ DE TREBALLS
Fins el dia 31 de gener de 2014 inclòs, al Servei d’Atenció a l’Estudiant de la Universitat de Barcelona. Carrer Adolf Florensa, 8 (Edifici Florensa) Campus Diagonal - Portal del Coneixement. 08028 Barcelona.
O per correu electrònic a través de l’adreça http://www.ub.edu/futursinousestudiants/premi-xavier-domingo.html

PREMIS
El premi per al treball guanyador consisteix en 1.000 € per a l’estudiant i 500 € per al professor tutor o director del treball, en forma de xec regal per a material cultural. En el cas que el treball hagi estat presentat per més d’una persona, el premi es reparteix equitativament. El jurat pot concedir un accèssit de 300 € a l’estudiant i 200 € al professor.


Organitza: Universitat de Barcelona y Comité Español de la Detergencia Tensoactivos y Afines
             

Amb el patrocini de: SPB