domingo, 1 de julio de 2012

Societat Catalana de Física - 10a Convocatòria Premis Treballs de Recerca

El jurat nomenat per la Junta de la Societat Catalana de Física per avaluar els treballs presentats a la 9a convocatòria de Premis per als Treballs de Recerca de Batxillerat de la Societat Catalana de Física, ha acordat:
Donar els dos premis als treballs següents:

Interacciona amb la llum. Pinces òptiques amb materials reciclats, fet per l'estudiant Gerard Jiménez Machado de l'Institut Manuel Blancafort de la Garriga, sota la direcció del professor August Burgueño.
  
Radioactivitat per Rn a les fonts de la Serralada Litoral fet per l'estudiant Roger San Andrés Ródenas de l'institut Mediterrània del Masnou, sota la direeció de la professora tutora Blanca Franc Forcén.

També ha acordat donar dos accèssits als treballs següents:
Accelerem l'Univers?, fet per l'estudiant David Cirauqui Garca, del Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d'Anoia, fet sota la direcció del professor tutor Pere Cardenal Monreal.
Instrumentació antiga de l'Escola Pia Sabadell, fet per l'estudiant Àlex Cahuana Bartra de l'Escola Pia Sabadell, fet sota la direcció de la professora tutora Àngels Tabero Carretero.

A l’hora de fer l’avaluació, el jurat ha valorat la creativitat i originalitat del projecte presentat així com la metodologia utilitzada i l’estructuració i presentació del treball. Cal remarcar que l’elevat nivell, en general, dels 61 treballs presentats i la seva dispersió temàtica no ha fet gens fàcil la tria dels guanyadors.

Per tal de donar més relleu a l’acte de lliurament dels diplomes corresponents als premis s’ha acordat que es farà conjuntament amb el lliurament de premis de la Fase Catalana de l’Olimpíada de Física del proper curs, a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans; la data s’anunciarà oportunament (es pot consultar la web de la SCF: http://scfis.iec.cat/). La dotació econòmica (600 € els premis i 300 € els accèssits) s’abonarà per transferència bancària a principis de juliol; els premiats cal que es posin en contacte amb la secretaria de la Societat Catalana de Física, telèfon 93 324 85 83, adreça electrònica scfis@iec.cat.
Els treballs no premiats es poden passar a recollir a la seu de la secretaria de la Societat Catalana de Física, al carrer M. Aurèlia Capmany 14-16, xamfrà amb el carrer del Carme, de Barcelona (millor contactar prèviament per telèfon: 93 324 85 83). El termini per fer-ho finalitza el 14 de desembre de 2012.

Barcelona, 20 de juny de 2012

Filial de l’Institut d’Estudis Catalans – Carrer del Carme, 47, 08001
Societat Catalana de Física
Telèfon 933 248 583 – Fax 932 701 180 – e-mail: scfis@iec.cat – http: scfis.iec.cat

Premi Xavier Domingo de detergència i cosmètica

Xavier Domingo, doctor en Química per la UB, fou president del Comitè Espanyol de la Detergència, Tensioactius i Afins (CED) de l’any 2001 al 2004, directiu d’una indústria de tensioactius, professor ajudant del Departament de Química Tècnica i enginyer químic de l’Institut Químic de Sarrià. El 2007 li fou atorgada la medalla del CED a títol pòstum.

Termini de presentació de treballs fins el 15 de gener de 2013.

Algunes de les funcions de la UB són la creació, el desenvolupament, la tranferència i crítica de la ciència, la tècnica i la cultura.
A fi de fomentar el coneixement dels aspectes científics i tecnològics de la vida quotidiana entre el joven en formació, la Universitat de Barcelona ha signat un conveni amb el CED amb la intenció de crear i promocionar un premi relacionat amb la detergència i cosmètica adreçat a estudiants de secundària de tot l’Estat espanyol.
El CED és una entitat d’àmbit estatal que té com a socis les principals empreses del sector i l’objectiu del qual és afavorir el desenvolupament científic i tècnic d'aquest sector i incrementar-ne el coneixement.
Destinataris
Poden optar al Premi els treballs d’investigació relacionats amb la detergència i la cosmètica duts a terme durant els cursos 2011-12 i 2012-13 per alumnes de 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà que el curs 2012-13 estiguin matriculats en centres d’ensenyament espanyols.
Presentació de treballs
Els treballs que optin al Premi han de ser presentats per l’autor o autora a través d'aquesta pàgina fins al 15 de gener de 2013 (inclòs).
Els autors finalistes hauran de fer una presentació oral del seu treball. Cada autor/a disposarà de quinze minuts per a la seva presentació, i el jurat tindrà deu minuts per formular-li preguntes.
Premi
El premi consisteix en un import de 1.000 € per a l’estudiant i un de 500 € per al professor tutor o director del trebal guanyadorl, en forma d’un xec regal per a material cultural.
L’organització es farà càrrec de les despeses de desplaçament d’anada i tornada —des del lloc de residència fins al lloc on es duguin a terme la presentació oral i el lliurament del premi— de l’autor o autors dels treballs finalistes i d’un acompanyant.
Per obtenir-ne més informació consulteu les bases del Premi.
Inscripció
Ben aviat s'habilitarà el formulari d'inscripció per als aspirants.

Amb el patrocini del
CED