sábado, 9 de febrero de 2013

10è Premi Argó - Treballs de recerca de Batxillerat i Projectes de CFGS 2013


La Universitat Autònoma de Barcelona convoca el 10è Premi Argó a treballs de recerca de Batxillerat i a projectes de cicles formatius de grau superior, amb la finalitat de reconèixer l'esforç dels estudiants i d'incrementar els vincles amb els centres d'ensenyament secundari.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA TREBALLS DE RECERCA DE BATXILLERAT:

1. Es poden presentar:

- Els treballs de recerca fets en el marc del Programa Argó durant el curs 2012-2013 que el centre on l’estudiant està matriculat consideri amb prou qualitat per ser guardonats.
- Altres treballs de recerca de batxillerat fets durant el curs 2012-2013, seleccionats prèviament pel centre de secundària on l’estudiant està matriculat. S’hi poden presentar, com a màxim, dos treballs per centre, que poden ser tres si el tercer treball és de l’àmbit tecnològic o artístic.

2. Els treballs poden ser individuals o col·lectius.

3. Cal presentar-ne dos exemplars en paper i una còpia en CD/DVD (format pdf), a més d’un exemplar del material complementari que es consideri oportú. En el cas que els treballs siguin guardonats, restaran en dipòsit a l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB.

4. Juntament amb el treball, els participants hauran de lliurar una sol·licitud d’admissió signada (el formulari, que s’haurà d’emplenar i imprimir, es troba a www.uab.cat/ice/argo) amb el vistiplau de la direcció i el segell del centre.

5. Els treballs poden haver estat presentats a altres premis.

6. En la valoració dels treballs es tindrà en compte:

• L’enfocament del tema i la correspondència entre el plantejament inicial, els objectius i les conclusions.
• La idoneïtat de les fonts d’informació i a capacitat d’extreure’n dades.
• La capacitat de síntesis i de valoració crítica.
• La creativitat i l’originalitat del treball.
• L’estructura i la presentació del treball i l’ús adequat de la llengua.

7. La data límit per presentar els treballs de batxillerat és el 12 d’abril de 2013.

8. El jurat està format per professorat de la UAB i de secundària. Se’n podrà consultar la composició a la web del Programa Argó (www.uab.cat/ice/argo)

9. El veredicte per als treballs de batxillerat s’anunciarà el dia 5 de juny de 2013 al web del Programa Argó i l’acte de lliurament serà el dimarts 18 de juny, a la sala d’actes de l’edifici del Rectorat, a les 18 h.

10. El jurat podrà considerar desert algun dels premis.

CATEGORIES:

1. TREBALLS FETS EN EL MARC DEL PROGRAMA ARGÓ DE QUALSEVOL ÀMBIT, PRESENTATS EL CURS 2012-2013.

2. ALTRES TREBALLS DE RECERCA DEL CURS 2012-2013:

a) Àmbit científic/sanitari
b) Àmbit de les ciències socials i les ciències humanes
c) Àmbit tecnològic
d) Àmbit artístic

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PROJECTES DE CFGS:

1. Es poden presentar dos treballs per centre.

2. Els treballs poden ser individuals o col·lectius.

3. Cal presentar-ne dos exemplars en paper i una còpia en CD/DVD (format pdf), a més d’un exemplar del material complementari que es consideri oportú. En el cas que els treballs siguin guardonats, restaran en dipòsit a l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB.

4. Juntament amb el treball, els participants hauran de lliurar una sol·licitud d’admissió signada (el formulari, que s’haurà d’emplenar i imprimir, es troba a www.uab.cat/ice/argo) amb el vistiplau de la direcció i el Segell del centre.

5. Els treballs poden haver estat presentats a altres premis.

6. En la valoració dels treballs es tindrà en compte:

• L’enfocament del tema i la correspondència entre el plantejament inicial, els objectius i les conclusions.
• La idoneïtat de les fonts d’informació i a capacitat d’extreure’n dades.
• La capacitat de síntesis i de valoració crítica.
• La creativitat i l’originalitat del treball.
• L’estructura i la presentació del treball i l’ús adequat de la llengua.

7. La data límit per presentar els projectes de CFGS és el 27 de juny de 2013.

8. El jurat està format per professorat de la UAB i de secundària. Se’n podrà consultar la composició a la web del Programa Argó (www.uab.cat/ice/argo)

9. El veredicte es farà públic el dia 26 de setembre i el lliurament s’anunciarà a la pàgina web.

10. El jurat podrà considerar desert algun dels premis.

CATEGORIES:
- Projectes de qualsevol dels Cicles Formatius de Grau Superior

Més informació:

Universitat Autònoma de Barcelona
Institut de Ciències de l'Educació
Edifici A - Rectorat
08193 - Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel: 935813186
argo.ice@uab.cat
www.uab.cat/ice/argo

Informació treta de: http://ice2.uab.cat/argo/Premi_argo/BASES2013.pdf [09022013]

No hay comentarios:

Publicar un comentario