miércoles, 21 de enero de 2015

Premi Xavier Domingo

PREMI XAVIER DOMINGO

Xavier Domingo, doctor en Química per la UB, fou president del Comitè Espanyol de la Detergència, Tensioactius i Afins (CED) de l’any 2001 al 2004, directiu d’una indústria de tensioactius, professor ajudant del Departament de Química Tècnica de la Universitat de Barcelona i enginyer químic de l’Institut Químic de Sarrià. El 2007 li fou atorgada la medalla del CED a títol pòstum.


Termini de presentació de treballs fins el 30 de gener de 2015.

Objectius

Algunes de les funcions de la UB són la creació, el desenvolupament, la transferència i crítica de la ciència, la tècnica i la cultura.
A fi de fomentar el coneixement dels aspectes científics i tecnològics de la vida quotidiana entre el joven en formació, la Universitat de Barcelona ha signat un conveni amb el CED amb la intenció de crear i promocionar un premi relacionat amb la detergència i cosmètica adreçat a estudiants de secundària de tot l’Estat espanyol.
El CED és una entitat d’àmbit estatal que té com a socis les principals empreses del sector i l’objectiu del qual és afavorir el desenvolupament científic i tècnic d'aquest sector i incrementar-ne el coneixement.
Destinataris
Poden optar al Premi els treballs d’investigació relacionats amb la detergència i la cosmètica duts a terme durant els cursos 2013-14 i 2014-15 per alumnes de 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà que el curs 2014-15 estiguin matriculats en centres d’ensenyament espanyols.
Els treballs que optin al premi poden ser treballs d'investigació curriculars, per aquells alumnes de comunitats autònomes en el currículum dels quals hi figuri aquesta activitat. Poden també ser treballs amb alguna component d'indagació, experimental o no, sobre qualsevol aspecte de la temàtica del premi. Poden incloure's treballs d'índole científica, tècnica, medioambiental, sanitària, econòmica, social, històrica o qualsevol altre relacionada amb els detergents, cosmètics i productes afins. L'extensió dels treballs és lliure i poden presentar-se en qualsevol llengüa docent, incloses les estrangeres.

Presentació de treballs

Els treballs que optin al Premi han de ser presentats per l’autor o autora a través d'aquesta pàgina fins al 30 de gener de 2015 (inclòs).
Els autors finalistes hauran de fer una presentació oral del seu treball. Cada autor/a disposarà de quinze minuts per a la seva presentació, i el jurat tindrà deu minuts per formular-li preguntes.
Premi

El premi consisteix en un import de 1.000 € per a l’estudiant i un de 500 € per al professor tutor o director del treball guanyador, en forma d’un xec regal per a material cultural.
L’organització es farà càrrec de les despeses de desplaçament d’anada i tornada —des del lloc de residència fins al lloc on es duguin a terme la presentació oral i el lliurament del premi— de l’autor o autors dels treballs finalistes i d’un acompanyant. Així com d'una nit d'allotjament en cas necessari.
La Junta Directiva de la Societat Espanyola de Químics Cosmètics (SEQC) ha aprovat la concessió d'1 any gratuït com a soci de la SEQC, per al/la guanyador/a (o guanyadors/res) del premi Xavier Domingo, que es concedirà a les properes Jornades Anuals del CED 2015, el dia 10 de març de 2015.
Per obtenir-ne més informació consulteu les bases del Premi.


Inscripció

La inscripció al premi es pot realitzar enviant un correu electrònic a sae.futurs@ub.edu amb la següent informació:
  • Assumpte/Tema: Premi Xavier Domingo.
  • Títol del treball i nom compet de l'autor/a.
  • Adjuntar el treball d'investigació.
  • Adjuntar la fitxa amb les dades de l'autor/a (descarregar la fitxa)

També podeu fer arribar el treball i la fitxa per qualsevol altra via al Servei d'Atenció a l'Estudiant de la UB (carrer Adolf Florensa, 8 - Barcelona 08028 - telèfon: 93.403.44.60)

Informació treta de: http://www.ub.edu/futursinousestudiants/premi-xavier-domingo.html [21/01/2015]      

domingo, 18 de enero de 2015

X Premi PRBB

Edició especial 10è Aniversari, 2014-2015


La Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), amb el propòsit comú d’incentivar la recerca en ciències biomèdiques, convoquen el X Premi PRBB de recerca en ciències de la salut i de la vida per a estudiants de batxillerat.

Per celebrar el 10è Aniversari del Premi, seran guardonats els 5 millors treballs de recerca en aquest àmbit realitzats durant el present curs acadèmic 2014-2015 i desenvolupats en centres de secundària i batxillerat públics, concertats o privats de Catalunya. A més, s'atorgaran dues mencions especials.

Els premis que s’ofereixen en aquesta edició especial seran els següents:

Primer Premi: 1 MacBook Air
Segon Premi: 1 iPad
Tercer Premi: 1 iPad mini
Quart Premi: lector digital + 2 llibres de divulgació científica
Cinquè Premi: lector digital

Dues mencions especials:
1. Kit Makey Makey + 2 llibres de divulgació científica
2. Kit Makey Makey + 2 llibres de divulgació científica

Per a més informació consulteu les Bases de participació o el web del Premi.

El termini de registre i presentació dels treballs finalitzarà el proper 2 de març de 2015.
Resolució del jurat dels 5 finalistes: 31 de març del 2015. (consulteu el web a partir d'aquesta data)
Acte de lliurament de premis: 17 d’abril de 2015.
Informació treta de: http://premi.prbb.org/ [18/01/2015]