jueves, 19 de diciembre de 2013

13a EDICIÓ PREMIS RAMON LLULL

La Universitat Ramon Llull convoca la 13a edició dels Premis Ramon Llull a Treballs de Recerca de Batxillerat amb l’objectiu de fomentar l’esperit de recerca, despertar vocacions per a l’estudi i la investigació i incentivar la tasca educativa que es porta a terme als centres escolars.

Destinataris

Es poden presentar als Premis tots els alumnes de 2n de Batxillerat matriculats durant
el curs 2013-2014 que hagin realitzat un treball de recerca en alguna de les següents àrees:
1.ARTS
 Batxillerat Artístic
2.HUMANITATS
 Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials
3.CIÈNCIES SOCIALS
 Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials
4.TECNOLOGIA
 Batxillerat de Ciències i Tecnologia
5.CIÈNCIES DE LA NATURA I DE LA SALUT
 Batxillerat de Ciències i Tecnologia

Important: l'organització es reserva el dret de canviar l'assignació d'àmbit de coneixement dels treballs en funció de criteris científics per tal que l'avaluació sigui el més adient possible.

BASES

Requisits

Els treballs, que poden ser elaborats individualment o en grups de dues persones  com a màxim, han de ser inèdits i no han d’haver estat premiats anteriorment en altres concursos.

Presentació 

Els treballs s’han de lliurar en format PDF (o en format ZIP si s'inclouen materials de suport) a través del següent formulari web (es recomana utilitzar el navegador Internet Explorer).

Addicionalment, si per les característiques del treball es considera oportú, els treballs o altres materials de suport (fotografies, vídeos, maquetes, mostres...), es podran presentar físicament a la seu del Rectorat de la Universitat Ramon Llull.

A més, serà necessari complimentar en el formulari les dades personals i descriure  el motiu de l’elecció del tema i el procés d’elaboració, així com un resum i una selecció de paraules clau referents al treball realitzat.

Descarrega't les bases en pdf! 

CRITERIS D'AVALUACIÓ
Aspectes formals

Com a pas previ a l'avaluació, es verificarà que el treball compleixi els aspectes formals (estructura, presentació, redacció i correcció lingüística). En cas contrari, el treball quedarà exclòs i no serà avaluat.

Avaluació 

Els criteris aplicats per a l’avaluació seran:

— Rigor i tractament científic en el desenvolupament del treball: correcta aplicació del mètode científic.

— coherència, rigor i grau d’elaboració de les conclusions presentades: discussió i conclusions.

— referències documentals: concepte ampli que recull des de la clàssica bibliografia fins a les referències -contrastades- de documents en xarxa.

— originalitat/creativitat de la temàtica, del plantejament i de la metodologia emprada: temàtica novedosa.

— complexitat de la temàtica: valoració de l'aprenentatge i ús de tècniques no habituals per als alumnes de batxillerat.

COMITÈ CIENTÍFIC I JURAT 

Un mínim de dos membres especialistes del professorat de cadascuna de les institucions de la URL avaluarà els treballs que s’hagin presentat. A partir d’aquestes avaluacions, el Comitè Científic farà la selecció d’aquells que optaran als premis i distincions finalistes.

Finalment, un Jurat format per reconeguts/des especialistes i presidit pel rector de la URL valorarà la selecció de treballs proposada pel Comitè Científic i determinarà els guanyadors dels Premis i Distincions. La decisió del Jurat serà inapel·lable.

Comitè organitzador
President: Dr. Lluís Comellas, vicerector de Recerca i Innovació URL
Dra. Laia Ros, cap d'àrea del vicerectorat de Recerca i Innovació URL
Sr. Carles Targa, cap del Gabinet de Comunicació i Relacions Institucionals URL
Dra. Mireia Castanys, cap del Gabinet del Rector URL
Sra. Ana Ferrer, responsable de producció del Gabinet de Comunicació i Relacions Institucionals URL.

Comitè científic
President: Dr. Lluís Comellas, vicerector de Recerca i Innovació URL
Secretària: Dra. Laia Ros, cap d'àrea del vicerectorat de Recerca i Innovació URL
Secretaria tècnica: Sra. Ana Ferrer, responsable de producció del Gabinet de Comunicació i RI URL
  
 Vocals:
Sr. Carles Targa, cap del Gabinet de Comunicació i Relacions Institucionals URL
Dra. Mireia Castanys, cap del Gabinet del Rector URL
Dr. Xavier Ramírez, professor associat i membre del grup de l’Observatori d’Economia Internacional i Financera d'IQS School of Management.
Prof. Josep M. Brugués, responsable de Relacions Institucionals de la FCC Blanquerna-URL.
Dr. Lluís Costa, professor associat i responsable tècnic del Laboratori d’Anàlisi del Moviment a la FCS Blanquerna-URL.
Dra. Anna de Montserrat Vallvè, vicedegana d'Educació i de Programes Internacionals de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport (FPCEE) Blanquerna-URL.
Dr. Sergi Corbella, vicedegà d'Estudis Socials i de la Salut i d'Ordenació Acadèmica de la FPCEE Blanquerna-URL.
Prof. Sergi Villagrasa, professor del Departament d'Informàtica de l'ETS d’Electrònica i Informàtica La Salle.
Prof. Eulàlia Busquets, professora de Projectes II a l'ETSALS i coordinadora del Departament de Cultura i Publicacions de l'Escola d'Arquitectura La Salle.
Dra. Sílvia Coll-Vinent, professora titular de literatura catalana i anglesa i secretaria acadèmica de la Facultat de Filosofia.
Dra. Maria Dolors Oller (ESADE), professora associada del Departament de Dret Públic de la Facultat de Dret ESADE.
Dr. Josep F. Valls, catedràtic del Departament de Direcció de Marquèting d'ESADE.
Dra. María Tereza Leal Cavalcante, directora del Màster Universitari en Direcció, Gestió i Intervenció en Serveis Socials de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés.
Dra. Mireia Feliu, responsable de l’Àrea de Vídeo al Departament d’Audiovisuals a l'Escola Superior de Disseny ESDi (centre adscrit).
Dr. Manuel Belmonte, químic, pedagog i coordinador general de MAGMA, Associació per Promoure la Recerca Jove.

Jurat
La composició del Jurat es farà pública properament.

VEREDICTE

Es farà públic el 20 de maig de 2014 en aquest web. (http://www.url.edu/premisrecerca)

L’acte públic de lliurament dels Premis tindrà lloc el dimecres 28 de maig de 2014 a la Facultat de Filosofia-URL (c/ Diputació, 231. Barcelona | mapa).

Els participants que ho desitgin podran recollir els suports físics que acompanyin els seus treballs durant el mes de juny al Rectorat de la URL. Passat aquest termini seran destruïts i no podran ser reclamats.

PREMIS I DISTINCIONS

Premis
Hi haurà un premi per al treball guanyador de cada àrea que consistirà en un ordinador portàtil i un diploma honorífic. A més, els treballs guanyadors tindran accés directe a l’edició de l’any 2015 de la Mostra Exporecerca Jove, organitzada per Magma.
També s’atorgarà una menció per a l’escola.

Distincions
Cadascuna de les següents institucions integrants de la URL atorgarà una distinció especial a un treball de recerca emmarcat en els seus àmbits d’estudi: IQS, Blanquerna, La Salle, Facultat de Filosofia, ESADE, Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés i Escola Superior de Disseny ESDi (centre adscrit).

L'autor/s del treball que rebi/n aquesta distinció obtindrà/an un reproductor multimèdia i un diploma honorífic. També s’atorgarà una menció per a l’escola.

DATA I LLOC DE LLIURAMENT 

Els treballs s’hauran de presentar a través del següent formulari web (es recomana utilitzar el navegador Internet Explorer) fins el dilluns 17 de març de 2014.

En cas d’aportar-se altres tipus de suports físics, aquests s’hauran de lliurar al
Rectorat de la Universitat Ramon Llull (c. Claravall, 1-3. Barcelona) en horari de 9h
a 13.30h i de 15.30h a 18.30h.

No s’acceptarà cap treball rebut fora d’aquest termini o que no compleixi els
requisits establerts.

Informació treta de: 
http://www.url.edu/premisrecerca [19-12-2013]

No hay comentarios:

Publicar un comentario