miércoles, 21 de enero de 2015

Premi Xavier Domingo

PREMI XAVIER DOMINGO

Xavier Domingo, doctor en Química per la UB, fou president del Comitè Espanyol de la Detergència, Tensioactius i Afins (CED) de l’any 2001 al 2004, directiu d’una indústria de tensioactius, professor ajudant del Departament de Química Tècnica de la Universitat de Barcelona i enginyer químic de l’Institut Químic de Sarrià. El 2007 li fou atorgada la medalla del CED a títol pòstum.


Termini de presentació de treballs fins el 30 de gener de 2015.

Objectius

Algunes de les funcions de la UB són la creació, el desenvolupament, la transferència i crítica de la ciència, la tècnica i la cultura.
A fi de fomentar el coneixement dels aspectes científics i tecnològics de la vida quotidiana entre el joven en formació, la Universitat de Barcelona ha signat un conveni amb el CED amb la intenció de crear i promocionar un premi relacionat amb la detergència i cosmètica adreçat a estudiants de secundària de tot l’Estat espanyol.
El CED és una entitat d’àmbit estatal que té com a socis les principals empreses del sector i l’objectiu del qual és afavorir el desenvolupament científic i tècnic d'aquest sector i incrementar-ne el coneixement.
Destinataris
Poden optar al Premi els treballs d’investigació relacionats amb la detergència i la cosmètica duts a terme durant els cursos 2013-14 i 2014-15 per alumnes de 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà que el curs 2014-15 estiguin matriculats en centres d’ensenyament espanyols.
Els treballs que optin al premi poden ser treballs d'investigació curriculars, per aquells alumnes de comunitats autònomes en el currículum dels quals hi figuri aquesta activitat. Poden també ser treballs amb alguna component d'indagació, experimental o no, sobre qualsevol aspecte de la temàtica del premi. Poden incloure's treballs d'índole científica, tècnica, medioambiental, sanitària, econòmica, social, històrica o qualsevol altre relacionada amb els detergents, cosmètics i productes afins. L'extensió dels treballs és lliure i poden presentar-se en qualsevol llengüa docent, incloses les estrangeres.

Presentació de treballs

Els treballs que optin al Premi han de ser presentats per l’autor o autora a través d'aquesta pàgina fins al 30 de gener de 2015 (inclòs).
Els autors finalistes hauran de fer una presentació oral del seu treball. Cada autor/a disposarà de quinze minuts per a la seva presentació, i el jurat tindrà deu minuts per formular-li preguntes.
Premi

El premi consisteix en un import de 1.000 € per a l’estudiant i un de 500 € per al professor tutor o director del treball guanyador, en forma d’un xec regal per a material cultural.
L’organització es farà càrrec de les despeses de desplaçament d’anada i tornada —des del lloc de residència fins al lloc on es duguin a terme la presentació oral i el lliurament del premi— de l’autor o autors dels treballs finalistes i d’un acompanyant. Així com d'una nit d'allotjament en cas necessari.
La Junta Directiva de la Societat Espanyola de Químics Cosmètics (SEQC) ha aprovat la concessió d'1 any gratuït com a soci de la SEQC, per al/la guanyador/a (o guanyadors/res) del premi Xavier Domingo, que es concedirà a les properes Jornades Anuals del CED 2015, el dia 10 de març de 2015.
Per obtenir-ne més informació consulteu les bases del Premi.


Inscripció

La inscripció al premi es pot realitzar enviant un correu electrònic a sae.futurs@ub.edu amb la següent informació:
  • Assumpte/Tema: Premi Xavier Domingo.
  • Títol del treball i nom compet de l'autor/a.
  • Adjuntar el treball d'investigació.
  • Adjuntar la fitxa amb les dades de l'autor/a (descarregar la fitxa)

També podeu fer arribar el treball i la fitxa per qualsevol altra via al Servei d'Atenció a l'Estudiant de la UB (carrer Adolf Florensa, 8 - Barcelona 08028 - telèfon: 93.403.44.60)

Informació treta de: http://www.ub.edu/futursinousestudiants/premi-xavier-domingo.html [21/01/2015]      

domingo, 18 de enero de 2015

X Premi PRBB

Edició especial 10è Aniversari, 2014-2015


La Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), amb el propòsit comú d’incentivar la recerca en ciències biomèdiques, convoquen el X Premi PRBB de recerca en ciències de la salut i de la vida per a estudiants de batxillerat.

Per celebrar el 10è Aniversari del Premi, seran guardonats els 5 millors treballs de recerca en aquest àmbit realitzats durant el present curs acadèmic 2014-2015 i desenvolupats en centres de secundària i batxillerat públics, concertats o privats de Catalunya. A més, s'atorgaran dues mencions especials.

Els premis que s’ofereixen en aquesta edició especial seran els següents:

Primer Premi: 1 MacBook Air
Segon Premi: 1 iPad
Tercer Premi: 1 iPad mini
Quart Premi: lector digital + 2 llibres de divulgació científica
Cinquè Premi: lector digital

Dues mencions especials:
1. Kit Makey Makey + 2 llibres de divulgació científica
2. Kit Makey Makey + 2 llibres de divulgació científica

Per a més informació consulteu les Bases de participació o el web del Premi.

El termini de registre i presentació dels treballs finalitzarà el proper 2 de març de 2015.
Resolució del jurat dels 5 finalistes: 31 de març del 2015. (consulteu el web a partir d'aquesta data)
Acte de lliurament de premis: 17 d’abril de 2015.
Informació treta de: http://premi.prbb.org/ [18/01/2015]

jueves, 25 de diciembre de 2014

Premi Minerva - Edició 2015

La Facultat de Filosofia convoca un Premi per a treballs de recerca de batxillerat amb les bases següents:

Destinataris

Poden optar al Premi els treballs de recerca de batxillerat de  temàtica o tractament filosòfic que hagin estat qualificats amb una nota igual o superior a 8.

Objectius

La convocatòria té com a finalitat establir una relació de diàleg i intercanvi entre els estudiants i professors de batxillerat i la facultat.
Consisteix en el reconeixement i suport per part de la Facultat de Filosofia de la tasca d'investigació que s'inicia al batxillerat i que continuarà a l'ensenyament universitari i també en l'aportació que parteix del treball dels professors d'institut, al determinar temàtiques i formes de tractament que poden no estar sistematizades a l'ensenyament de la facultat. I això, pot repercurtir en l'orientació de l'oferta de certes temàtiques a l'ensenyament de grau de filosofia.

Característiques

Es valoraran sobretot aspectes com l’originalitat del plantejament, el tractament transversal de la temàtica objecte d’estudi , la redacció, l’ordre expositiu, la capacitat d’anàlisi i de raonament, el mètode i
la bibliografia.


Presentació

Cal presentar un original imprès a la Secretaria de la Facultat de Filosofia (per correu o presencialment en horari d'atenció) on hi  ha de figurar el nom i els cognoms de l’autor, l’ adreça electrònica, el nom del centre de batxillerat corresponent i el nom del tutor del treball de recerca, juntament amb la justificació de la qualificació obtinguda signada pel tutor del treball.

Termini d’admissió

El termini de presentació de treballs acaba el 30 d'abril de 2015

Premi

El premi, cedit per l'Agència "A_Paseo Travel Experience", consisteix en dues nits d'hotel de categoria 3 estrelles, en règim d'allotjament i esmorzar en qualsevol ciutat d'Espanya.

Jurat i veredicte

El jurat estarà constituït per tres professors de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona.

Publicació de Finalistes

Els treballs seleccionats com a finalistes es publicaran al web de la Facultat el dia 11 de maig de 2015.
Juntament amb la publicació es donarà a conéixer la data i el lloc de l'acte de lliurament del premi.

En l’acte de lliurament s'anunciarà el treball premiat i es lliurarà el premi corresponent.

Informació treta de: http://www.ub.edu/filosofia/futurs_estudiants/premi_minerva.htm [25/12/2014] 

1a Edició dels Premis GMC als millors treballs de mineralogia

El Grup Mineralògic Català convoca la primera edició dels Premis GMC als millors treballs de mineralogia del curs acadèmic 2014-2015 en dues modalitats: premi al millor treball de recerca de batxillerat de Catalunya i premi sènior al millor treball de recerca mineralògica.

Els premis es regiran segons les següents Bases Reguladores.

1.- Premi GMC al millor treball de recerca de batxillerat (TRB) de Catalunya relacionat amb la mineralogia.

1.       Es podran presentar tots els treballs de recerca de batxillerat en l’àmbit de la mineralogia, mineria i patrimoni miner, sigui quina sigui la seva temàtica, escrits tant en català com en castellà i desenvolupats en centres d’estudis ubicats dins el territori català durant el crus acadèmic 2014-2015. L’autor haurà d’acompanyar el seu treball d’una carta de presentació del seu tutor de batxillerat, en el que aquest ha de posar de manifest els mèrits del treball presentat.
2.       Els treballs es podran enviar en format digital (extensió pdf) a l’adreça electrònica que el GMC facilita per tal finalitat (gmc@minercat.com), abans del 30 de juny de 2015 a les 14 hores. L’arxiu ha de tenir com a títol la següent estructura: TRB2014_nomcognom1cognom2.pdf.  També s’haurà d’incorporar la carta del tutor en idèntic format i una altra carta (també en format pdf), que pels menors d’edat vindrà signada per un dels progenitors o tutors legals, autoritzant la seva participació i la utilització del seu nom i imatge en la difusió de l’acte que es realitzi en els mitjans de comunicació propis del GMC.
3.       El jurat del premi estarà format pel president o presidenta del GMC o persona en qui delegui, el degà o degana de la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona o persona en qui delegui i el director o directora d’Expominer o persona en qui delegui.
4.       El jurat seleccionarà fins a un màxim de tres finalistes, que seran informats abans del 30 de setembre de 2015 a les 20 hores. Entre tots els finalistes, el jurat seleccionarà el guanyador, que es donarà a conèixer durant la cerimònia de lliurament de premis. La seva decisió serà inapel·lable i el premi es pot declarar desert.
5.       El concurs constarà d’un únic premi, que es lliurarà al guanyador en un acte que tindrà lloc en data i hora encara per determinar durant la celebració d’Expominer 2015. El premi consistirà en una col·lecció educativa pel centre i una peça mineral d’exposició pel guanyador (amablement donades per Natura Kucera) i el gaudiment del carnet de soci del GMC gratuïtament durant un any.
6.       L’autor del treball guanyador serà convidat a redactar una nota divulgativa sobre la seva recerca, que serà publicada en un número posterior del butlletí del GMC Infominer.
7.       La participació en aquest concurs suposa l’acceptació incondicional de les seves normes.


2.- Premi GMC Sènior al millor treball de recerca de Catalunya relacionat amb la mineralogia.

1.       Es podran presentar tots els treballs de recerca en l’àmbit de la mineralogia, mineria i patrimoni miner, sigui quina sigui la seva temàtica, escrits tant en català com en castellà, sempre i quan el seu autor sigui resident a Catalunya. L’autor haurà d’acompanyar el seu treball d’una carta en què exposi els mèrits del treball presentat.
2.       Els treballs es podran enviar en format digital (extensió pdf) a l’adreça electrònica que el GMC facilita per tal finalitat (gmc@minercat.com), abans del 30 de juny de 2015 a les 14 hores. L’arxiu ha de tenir com a títol la següent estructura: TSN2014_nomcognom1cognom2.pdf. També s’haurà d’incorporar una carta en idèntic format autoritzant la utilització del seu nom i imatge en la difusió de l’acte que es realitzi en els mitjans de comunicació propis del GMC.
3.       El jurat del premi estarà format pel president o presidenta del GMC o persona en qui delegui, el degà o degana de la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona o persona en qui delegui i el director o directora d’Expominer o persona en qui delegui.
4.       El jurat seleccionarà fins a un màxim de tres finalistes, que seran informats abans del 30 de setembre de 2015 a les 20 hores. Entre tots els finalistes, el jurat seleccionarà el guanyador, que es donarà a conèixer durant la cerimònia de lliurament de premis. La seva decisió serà inapel·lable i el premi es pot declarar desert.
5.       El concurs constarà d’un únic premi que es lliurarà al guanyador en un acte que tindrà lloc en data i hora encara per determinar durant la celebració d’Expominer 2015. El premi consistirà en una peça mineral d’exposició (amablement donada per Fabre Minerals)  i el gaudiment del carnet de soci del GMC gratuïtament durant un any. S’estableix també la possibilitat de què el jurat concedeixi un accèssit a un segon treball finalista, que podrà també gaudir del carnet de soci del GMC gratuïtament durant un any.
6.       L’autor del treball guanyador serà convidat a redactar un article divulgatiu sobre la seva recerca, que serà publicada en un número posterior del butlletí del GMC Infominer. Eventualment, i subjecte a la disponibilitat d’espai, també es publicarà a la revista Mineralogistes de Catalunya i les seves versions en llengua castellana (Revista de Minerales) i anglesa (MinerUp).
7.        La participació en aquest concurs suposa l’acceptació incondicional de les seves normes.


2a Edició del Premi FilCat UB

Treballs de recerca sobre llengua i literatura catalanes

Com pots participar-hi?

1.- Escull una de les dues modalitats per fer el treball de recerca:

* sobre llengua catalana
* sobre literatura catalana

2.- Elabora el treball de recerca tenint en compte que se'n valorarà principalment el rigor, la imaginació i la creativitat.

3.- Lliura'l al Departament de Filologia Catalana de la UB.

4.- Tens fins al 29 d'abril de 2015 per participar-hi.

Pots trobar tota la informació a: www.ub.edu/filcat

Els premis

Hi haurà tres premis en cada modalitat:

* 1r premi: un lector de llibres electrònics, una samarreta de la UB i un lot de llibres de la editorial Cruïlla per a l'alumne, i un val de 150 € per al centre educatiu.

* 2n i 3r premi: Ul lot de llibres de l'editorial Cruïlla i una samarreta de la UB per a l'alumne, i un obsequi per al centre educatiu.

Informació treta de: http://stel.ub.edu/filologiacatalana/segona_edicio_del_Premi_FilCat_UB [25/12/2014]
Novena edició dels Premis als Treballs de Recerca de Batxillerat dins l’Àmbit de la Química

Premi especial d’estades científiques per a l’alumnat

Si heu fet un treball de recerca de batxillerat, lliurat i qualificat al llarg del curs acadèmic 2014-2015, en què la química té un pes molt important, el podeu presentar en aquests premis i obtenir una menció, un accèssit (fins a tres-cents euros) o un premi (fins a sis-cents euros).
A més dels premis i de les mencions honorífiques, oferim als alumnes finalistes estades científiques de dues setmanes amb grups de recerca del nostre país.

Bases i condicions dels Premis

Cal que formalitzeu la inscripció emplenant el següent FORMULARI.

La data límit de lliurament dels treballs és el 25 de febrer de 2015.
Informació treta de: http://blogs.iec.cat/scq/premis/premis-als-treballs-de-recerca-de-batxillerat/ [25/12/2014]

sábado, 12 de abril de 2014

5a Edició Premi UB - Ferran Adrià

5a Edició Premi UB - Ferran Adrià

Un dels àmbits de coneixement de la Universitat de Barcelona és el de l’alimentació i la nutrició, que desenvolupen diversos grups de recerca i que s’imparteix en dues titulacions de grau (Nutrició Humana i Dietètica, i Ciència i Tecnologia dels Aliments, de l’altra) i en diversos màsters i cursos de postgrau.
A fi de promocionar aquests estudis, i també per afavorir treballs de recerca que relacionin les diverses ciències amb les realitats quotidianes, la Universitat de Barcelonaconvoca un premi per a treballs de recerca de batxillerat sobre aquesta temàtica.
Ferran Adrià, doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona, ha acceptat que el Premi porti el seu nom, i l’empresa Gallina Blanca col·labora amb l’esponsorització.
La Universitat de Barcelona, en el marc dels objectius del Campus de l'Alimentació de Torribera convoca en aquesta 5a edició, el Premi UB - Ferran Adrià amb Gallina Blanca per a treballs de recerca de batxillerat relacionat amb el fet alimentari.
Destinataris
Poden participar-hi estudiants de batxillerat matriculats durant el curs 2013-2014 en els centres d’ensenyament de Catalunya.
Poden optar al Premi els treballs de recerca de batxillerat que tinguin per àmbit temàtic les ciències i tecnologies de l’alimentació, la nutrició, la cuina i la gastronomia, inclosos els aspectes històrics, antropològics, sociològics, humanístics, econòmics o de qualsevol altra temàtica relacionada.
Així mateix, es poden presentar treballs de síntesi o fi de cicle d’alumnes de cicles formatius de grau superior, dins la mateixa temàtica alimentària.
Els treballs poden ser individuals o col·lectius. El format i extensió dels treballs és lliure.
Termini de lliurament
Els treballs poden ser lliurats fins el 6 de juny de 2014.
 Lliurament
S'ha de lliurar una còpia impresa i una còpia en suport digital (CD o DVD), adequadament etiquetats.
Cada treball s'ha d'entregar juntament amb la fitxa de les dades de l'autor/a i tutor/a del treball [model de la fitxa] i el model d'autorització per a la publicació del treball [model d'autorització] en cas d'autoritzar-ho.
El treball es pot lliurar personalment o per correu postal a:
Servei d'Atenció a l'Estudiant
Universitat de Barcelona
c. Adolf Florensa, 8
08028 Barcelona (com arribar-hi)
 Bases
Consultar les bases del premi per obtenir més informació.