viernes, 24 de febrero de 2012

Premis de treballs de recerca ARGO - UAB

9é Premi Argó 2012

La Universitat Autònoma de Barcelona convoca el 9é Premi Argó a treballs de recerca de batxillerat i a projectes de cicles formatius de grau superior, amb la finalitat de reconèixer l’esforç dels estudiants i d’incrementar els vincles amb els centres d’ensenyament secundari.
 
1. Es poden presentar:


- Els treballs de recerca fets en el marc del Programa Argó durant el curs 2011-2012 que el centre on l’estudiant està matriculat consideri amb prou qualitat per ser guardonats.

- Altres treballs de recerca de batxillerat fets durant el curs 2011-2012, seleccionats prèviament pel centre de secundària on l’estudiant està matriculat. S’hi poden presentar, com a màxim, dos treballs per centre, que poden ser tres si el tercer treball és de l’àmbit tecnològic o artístic. 2. Els treballs poden ser individuals o col·lectius.

3. Cal presentar-ne dos exemplars en paper i una còpia en CD/DVD (format pdf), a més d’un exemplar del material complementari que es consideri oportú. En el cas que els treballs siguin guardonats, restaran en dipòsit a l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB.

4. Juntament amb el treball, els participants hauran de lliurar una sol·licitud d’admissió signada (el formulari, que s’haurà d’emplenar i imprimir, es troba a www.uab.cat/ice/argo) amb el vistiplau de la direcció i el segell del centre.

5. Els treballs poden haver estat presentats a altres premis.

6. En la valoració dels treballs es tindrà en compte:


• L’enfocament del tema i la correspondència entre el plantejament inicial, els objectius i les conclusions.
• La idoneïtat de les fonts d’informació i a capacitat d’extreure’n dades.
• La capacitat de síntesis i de valoració crítica.
• La creativitat i l’originalitat del treball.
• L’estructura i la presentació del treball i l’ús adequat de la llengua.

7. La data límit per presentar els treballs de batxillerat és l’13 d’abril de 2012.

8. El jurat està format per professorat de la UAB i de secundària. Se’n podrà consultar la composició a la web del Programa Argó (
www.uab.cat/ice/argo)

9. El veredicte per als treballs de batxillerat s’anunciarà el dia 6 de juny de 2012 al web del Programa Argó i l’acte de lliurament serà el dilluns 18 de juny, a la sala d’actes de l’edifici del Rectorat, a les 18 h.

10. El jurat podrà considerar desert algun dels premis.
CATEGORIES:
1. TREBALLS FETS EN EL MARC DEL PROGRAMA ARGÓ DE QUALSEVOL ÀMBIT, PRESENTATS EL
 
2. ALTRES TREBALLS DE RECERCA DEL CURS 2011-2012:

a) Àmbit científic/sanitari
b) Àmbit de les ciències socials i les ciències humanes
c) Àmbit tecnològic
d) Àmbit artístic
CURS 2011-2012.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PROJECTES DE CFGS: 1. Es poden presentar dos treballs per centre.

2. Els treballs poden ser individuals o col·lectius.
 
3. Cal presentar-ne dos exemplars en paper i una còpia en CD/DVD (format pdf), a més d’un exemplar del material complementari que es consideri oportú. En el cas que els treballs siguin guardonats, restaran en dipòsit a l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB.

4. Juntament amb el treball, els participants hauran de lliurar una sol·licitud d’admissió signada (el formulari, que s’haurà d’emplenar i imprimir, es troba a www.uab.cat/ice/argo) amb el vistiplau de la direcció i el Segell del centre.

5. Els treballs poden haver estat presentats a altres premis.

6. En la valoració dels treballs es tindrà en compte:

• L’enfocament del tema i la correspondència entre el plantejament inicial, els objectius i les conclusions.
• La idoneïtat de les fonts d’informació i a capacitat d’extreure’n dades.
• La capacitat de síntesis i de valoració crítica.
• La creativitat i l’originalitat del treball.
• L’estructura i la presentació del treball i l’ús adequat de la llengua.

7. La data límit per presentar els projectes de CFGS és el 29 de juny de 2012.

8. El jurat està format per professorat de la UAB i de secundària. Se’n podrà consultar la composició a la web del Programa Argó (
www.uab.cat/ice/argo)

9. El veredicte es farà públic el dia 26 de setembre i el lliurament s’anunciarà a la pàgina web.

10. El jurat podrà considerar desert algun dels premis.CATEGORIES: - Projectes de qualsevol dels Cicles Formatius de Grau Superior.

No hay comentarios:

Publicar un comentario