jueves, 11 de febrero de 2016

Premi Xavier Domingo

Premi Xavier Domingo

Xavier Domingo, doctor en Química per la UB, fou president del Comitè Espanyol de la Detergència, Tensioactius i Afins (CED) de l’any 2001 al 2004, directiu d’una indústria de tensioactius, professor ajudant del Departament de Química Tècnica de la Universitat de Barcelona i enginyer químic de l’Institut Químic de Sarrià. El 2007 li fou atorgada la medalla del CED a títol pòstum.

Lliurament de treballs fins 31 de març.

Objectius
Algunes de les funcions de la UB són la creació, el desenvolupament, la transferència i crítica de la ciència, la tècnica i la cultura.
A fi de fomentar el coneixement dels aspectes científics i tecnològics de la vida quotidiana entre el joven en formació, la Universitat de Barcelona ha signat un conveni amb el CED amb la intenció de crear i promocionar un premi relacionat amb la detergència i cosmètica adreçat a estudiants de secundària de tot l’Estat espanyol.
El CED és una entitat d’àmbit estatal que té com a socis les principals empreses del sector i l’objectiu del qual és afavorir el desenvolupament científic i tècnic d'aquest sector i incrementar-ne el coneixement.

Destinataris
Poden optar al premi per a estudiants de secundària els treballs de recerca presentats durant els cursos 2014-2015 i 2015-2016 per alumnes de 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà que el curs 2015-2016 estiguin matriculats en centres d’ensenyament espanyols.
Poden optar al premi per a estudiants universitaris els treballs de fi de grau presentats durant els cursos 2014-2015 i 2015-2016 per alumnes de grau de qualsevol titulació impartida en universitats espanyoles.
Els treballs poden ser individuals o, com a màxim, de dos autors.

Premi
El premi per als treballs guanyadors en cada modalitat és de 1.000 € per a l’alumne i 500 € per al professor tutor o directordel treball, en forma de xec regal per a material cultural. En el cas que el treball guanyador sigui de dos autors, el premi es reparteix equitativament. El jurat pot concedir en cada modalitat un accèssit de 300 € per a l’alumne i 200 € per al professor.
Per obtenir-ne més informació consulteu les bases del Premi.

Lliurament
Els treballs que optin al Premi han de ser lliurats al Servei d'Atenció a l'Estudiant fins al 31 de març de 2016 inclòs.
El lliurament es pot realitzar enviant un correu electrònic a sae.futurs@ub.edu amb la següent informació:
  • Assumpte/Tema: Premi Xavier Domingo.
  • Títol del treball i nom compet de l'autor/a.
  • Adjuntar el treball d'investigació.
  • Adjuntar la fitxa amb les dades de l'autor/a (descarregar la fitxa)

També podeu fer arribar el treball i la fitxa per qualsevol altra via al Servei d'Atenció a l'Estudiant de la UB (carrer Adolf Florensa, 8 - Barcelona 08028 - telèfon: 93.403.44.60)

No hay comentarios:

Publicar un comentario