martes, 20 de marzo de 2012

IX Concurs EIDÉA

* Poden participar tots els alumnes de 2n cicle de l'ESO i Batxillerat a títol individual o en grups de màxim dos components.
* Es pot presentar qualsevol tipus de treball d'investigació comprès en les àrees següents: ciències experimentals, tecnologia, ciències socials i ciències humanístiques.
* Els treballs presentats han de complir els següents criteris:

a) Extensió: un mínim de 20 pàgines i un màxim de 100, incloent-hi la portada. Els annexos no compten en aquesta extensió.
b) Tipus de lletra: Times New Roman
c) Mida lletra:
- Apartats principals: 16, negreta i subratllat
- Apartats secundaris: 12, negreta
- Contingut: 12
d) A la portada s'inclourà el títol del treball, el nom de l'alumne o alumnes que l'han realitzat, el nom del tutor, el nom de l'escola participant i l'àrea en què s'ha realitzat el projecte.
e) Es poden incloure qualsevol tipus d'imatges en el treball
f) El continut del projecte presentat ha de tenir els següents apartats:
- Índex
- Introducció
- Objectius
- Fonaments teòrics (opcional)
- Materials i metodologia utilitzada
- Resultats
- Conclusions
- Aportacions noves del treball (opcional)
- Bibliografia

g) Els treballs poden ésser acompanyats per material que complementi el seu contingut: maquetes, àudio-visuals, etc.

* Els criteris que es valoraran són:

a) Originalitat
b) Treball desenvolupat
c) Rigor metodològic
d) Redacció del dossier
e) Noves aportacions del treball en el seu camp de realització
f) Estètica i presentació

* Els treballs i tot el seu material es lliuraran a l'Escola Hamelin-Internacional Laie; c/Núria, 30 - 08328 - Alella (Barcelona), juntament amb el corresponent full d'inscripció.
* El termini de presentació finalitzarà el dia 30 de maig de 2012
* El veredicte del jurat i el lliurament de premis es faran públics en el decurs d'un acte a la mateixa escola Hamelin-Internacional Laie, el 18 d'octubre de 2012 a les 16:00 hores.
* El jurat del premi estarà presidit per la Directora General del Grup Sas i la Directora Acadèmica i format per especialistes i personal docent del Centre.
* Els premis de Batxillerat es repartiran en dues modalitats:
a) Treballs científics i tecnològics: 1r, 2n i 3r premi
b) Treballs socials i humanístics: 1r, 2n i 3r premi

* Els premis seran els següents:

Treballs de Batxillerat

a) 1r Premi: 400 euros
b) 2n Premi: 200 euros
c) 3r Premi: 125 euros

Per als tutors dels primers premis:

Premi especial ABAT OLIBA CEU al tutor del millor treball de la modalitat humanísticosocial
* Un ordinador portàtil
Premi especial TOSHIBA al tutor del millor treball de la modalitat científicotècnica:
* Un ordinador portàtil

Per als tutors dels segons premis:
* Una impressora escànner

Per als tutors dels tercers premis:
* Una USB de 8 Gb.

Treballs de segona etapa de l'ESO

Per als tutors dels millors treballs:
* Calculadora científica CASIO

Per als alumnes dels millors treballs:
* Calculadora científica CASIO

* El jurat podrà concedir, si ho creu oportú, premis accèssits.
* Els alumnes participants en el concurs rebran un diploma acreditatiu.
* Els premis es podran declarar deserts si els treballs presentats no tenen les característiques mínimes exigides a les bases
* Els treballs premiats no es tornen per tal de formar part del fons històric del concurs.

Per a qualsevol dubte o aclariment, poseu-vos en contacte amb l'Escola Hamelin-Internacional Laie, al telèfon 935556717 o al correu electrònic: jmmarrase@escolessas.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario