jueves, 19 de diciembre de 2013

13a EDICIÓ PREMIS RAMON LLULL

La Universitat Ramon Llull convoca la 13a edició dels Premis Ramon Llull a Treballs de Recerca de Batxillerat amb l’objectiu de fomentar l’esperit de recerca, despertar vocacions per a l’estudi i la investigació i incentivar la tasca educativa que es porta a terme als centres escolars.

Destinataris

Es poden presentar als Premis tots els alumnes de 2n de Batxillerat matriculats durant
el curs 2013-2014 que hagin realitzat un treball de recerca en alguna de les següents àrees:
1.ARTS
 Batxillerat Artístic
2.HUMANITATS
 Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials
3.CIÈNCIES SOCIALS
 Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials
4.TECNOLOGIA
 Batxillerat de Ciències i Tecnologia
5.CIÈNCIES DE LA NATURA I DE LA SALUT
 Batxillerat de Ciències i Tecnologia

Important: l'organització es reserva el dret de canviar l'assignació d'àmbit de coneixement dels treballs en funció de criteris científics per tal que l'avaluació sigui el més adient possible.

BASES

Requisits

Els treballs, que poden ser elaborats individualment o en grups de dues persones  com a màxim, han de ser inèdits i no han d’haver estat premiats anteriorment en altres concursos.

Presentació 

Els treballs s’han de lliurar en format PDF (o en format ZIP si s'inclouen materials de suport) a través del següent formulari web (es recomana utilitzar el navegador Internet Explorer).

Addicionalment, si per les característiques del treball es considera oportú, els treballs o altres materials de suport (fotografies, vídeos, maquetes, mostres...), es podran presentar físicament a la seu del Rectorat de la Universitat Ramon Llull.

A més, serà necessari complimentar en el formulari les dades personals i descriure  el motiu de l’elecció del tema i el procés d’elaboració, així com un resum i una selecció de paraules clau referents al treball realitzat.

Descarrega't les bases en pdf! 

CRITERIS D'AVALUACIÓ
Aspectes formals

Com a pas previ a l'avaluació, es verificarà que el treball compleixi els aspectes formals (estructura, presentació, redacció i correcció lingüística). En cas contrari, el treball quedarà exclòs i no serà avaluat.

Avaluació 

Els criteris aplicats per a l’avaluació seran:

— Rigor i tractament científic en el desenvolupament del treball: correcta aplicació del mètode científic.

— coherència, rigor i grau d’elaboració de les conclusions presentades: discussió i conclusions.

— referències documentals: concepte ampli que recull des de la clàssica bibliografia fins a les referències -contrastades- de documents en xarxa.

— originalitat/creativitat de la temàtica, del plantejament i de la metodologia emprada: temàtica novedosa.

— complexitat de la temàtica: valoració de l'aprenentatge i ús de tècniques no habituals per als alumnes de batxillerat.

COMITÈ CIENTÍFIC I JURAT 

Un mínim de dos membres especialistes del professorat de cadascuna de les institucions de la URL avaluarà els treballs que s’hagin presentat. A partir d’aquestes avaluacions, el Comitè Científic farà la selecció d’aquells que optaran als premis i distincions finalistes.

Finalment, un Jurat format per reconeguts/des especialistes i presidit pel rector de la URL valorarà la selecció de treballs proposada pel Comitè Científic i determinarà els guanyadors dels Premis i Distincions. La decisió del Jurat serà inapel·lable.

Comitè organitzador
President: Dr. Lluís Comellas, vicerector de Recerca i Innovació URL
Dra. Laia Ros, cap d'àrea del vicerectorat de Recerca i Innovació URL
Sr. Carles Targa, cap del Gabinet de Comunicació i Relacions Institucionals URL
Dra. Mireia Castanys, cap del Gabinet del Rector URL
Sra. Ana Ferrer, responsable de producció del Gabinet de Comunicació i Relacions Institucionals URL.

Comitè científic
President: Dr. Lluís Comellas, vicerector de Recerca i Innovació URL
Secretària: Dra. Laia Ros, cap d'àrea del vicerectorat de Recerca i Innovació URL
Secretaria tècnica: Sra. Ana Ferrer, responsable de producció del Gabinet de Comunicació i RI URL
  
 Vocals:
Sr. Carles Targa, cap del Gabinet de Comunicació i Relacions Institucionals URL
Dra. Mireia Castanys, cap del Gabinet del Rector URL
Dr. Xavier Ramírez, professor associat i membre del grup de l’Observatori d’Economia Internacional i Financera d'IQS School of Management.
Prof. Josep M. Brugués, responsable de Relacions Institucionals de la FCC Blanquerna-URL.
Dr. Lluís Costa, professor associat i responsable tècnic del Laboratori d’Anàlisi del Moviment a la FCS Blanquerna-URL.
Dra. Anna de Montserrat Vallvè, vicedegana d'Educació i de Programes Internacionals de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport (FPCEE) Blanquerna-URL.
Dr. Sergi Corbella, vicedegà d'Estudis Socials i de la Salut i d'Ordenació Acadèmica de la FPCEE Blanquerna-URL.
Prof. Sergi Villagrasa, professor del Departament d'Informàtica de l'ETS d’Electrònica i Informàtica La Salle.
Prof. Eulàlia Busquets, professora de Projectes II a l'ETSALS i coordinadora del Departament de Cultura i Publicacions de l'Escola d'Arquitectura La Salle.
Dra. Sílvia Coll-Vinent, professora titular de literatura catalana i anglesa i secretaria acadèmica de la Facultat de Filosofia.
Dra. Maria Dolors Oller (ESADE), professora associada del Departament de Dret Públic de la Facultat de Dret ESADE.
Dr. Josep F. Valls, catedràtic del Departament de Direcció de Marquèting d'ESADE.
Dra. María Tereza Leal Cavalcante, directora del Màster Universitari en Direcció, Gestió i Intervenció en Serveis Socials de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés.
Dra. Mireia Feliu, responsable de l’Àrea de Vídeo al Departament d’Audiovisuals a l'Escola Superior de Disseny ESDi (centre adscrit).
Dr. Manuel Belmonte, químic, pedagog i coordinador general de MAGMA, Associació per Promoure la Recerca Jove.

Jurat
La composició del Jurat es farà pública properament.

VEREDICTE

Es farà públic el 20 de maig de 2014 en aquest web. (http://www.url.edu/premisrecerca)

L’acte públic de lliurament dels Premis tindrà lloc el dimecres 28 de maig de 2014 a la Facultat de Filosofia-URL (c/ Diputació, 231. Barcelona | mapa).

Els participants que ho desitgin podran recollir els suports físics que acompanyin els seus treballs durant el mes de juny al Rectorat de la URL. Passat aquest termini seran destruïts i no podran ser reclamats.

PREMIS I DISTINCIONS

Premis
Hi haurà un premi per al treball guanyador de cada àrea que consistirà en un ordinador portàtil i un diploma honorífic. A més, els treballs guanyadors tindran accés directe a l’edició de l’any 2015 de la Mostra Exporecerca Jove, organitzada per Magma.
També s’atorgarà una menció per a l’escola.

Distincions
Cadascuna de les següents institucions integrants de la URL atorgarà una distinció especial a un treball de recerca emmarcat en els seus àmbits d’estudi: IQS, Blanquerna, La Salle, Facultat de Filosofia, ESADE, Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés i Escola Superior de Disseny ESDi (centre adscrit).

L'autor/s del treball que rebi/n aquesta distinció obtindrà/an un reproductor multimèdia i un diploma honorífic. També s’atorgarà una menció per a l’escola.

DATA I LLOC DE LLIURAMENT 

Els treballs s’hauran de presentar a través del següent formulari web (es recomana utilitzar el navegador Internet Explorer) fins el dilluns 17 de març de 2014.

En cas d’aportar-se altres tipus de suports físics, aquests s’hauran de lliurar al
Rectorat de la Universitat Ramon Llull (c. Claravall, 1-3. Barcelona) en horari de 9h
a 13.30h i de 15.30h a 18.30h.

No s’acceptarà cap treball rebut fora d’aquest termini o que no compleixi els
requisits establerts.

Informació treta de: 
http://www.url.edu/premisrecerca [19-12-2013]

miércoles, 4 de diciembre de 2013

Premi ESCI al millor treball de recerca en l'àmbit internacional - UPF

Premi ESCI al millor treball de recerca en l'àmbit internacional - UPF

Premi ESCI-UPF al millor treball de recerca en l’àmbit internacional

L’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF) de la Universitat Pompeu Fabra convoca el PREMI AL MILLOR TREBALL DE RECERCA DE BATXILLERAT DE CATALUNYA EN L’ÀMBIT DE L’ACTIVITAT INTERNACIONAL que hagi estat presentat durant el curs acadèmic 2013-2014 en els centres de batxillerat de Catalunya.

Bases generals

Poden optar al Premi els alumnes de batxillerat de tots els centres d’ensenyament de Catalunya.

Han de tenir una nota mitjana mínima de 7 de primer de batxillerat i una base liquidable per càpita de la unitat familiar que no superi els 24.000 euros (en l’última declaració de renda presentada).

Els treballs de recerca han de ser seleccionats i presentats per la direcció dels centres d’ensenyament on estudiï l’alumne o els alumnes que desitgin concursar. 

Cada centre d’ensenyament només pot presentar al Premi un treball de recerca.

Els treballs de recerca han de ser originals i inèdits. No s’hi poden presentar treballs premiats en altres concursos.

Els treballs han d’estar redactats en llengua catalana i anglesa.

Els treballs de recerca s’han de presentar amb dues còpies (una impresa en paper i l’altra en format digital). Tanmateix, si el treball conté materials en algun altre tipus de format també s’hi hauran d’adjuntar.

Es valoraran especialment aquells treballs de recerca que tinguin un enfocament interdisciplinari en el camp de la cultura i els negocis internacionals. Es valorarà l’originalitat, la creativitat, el rigor acadèmic, la rellevància i la pertinència del tema tractat, així com la qualitat, la correcció lingüística i la presentació formal.

Tots els treballs s’han de lliurar en un sobre o en un paquet tancat en què figuri “Premi de l’Escola Superior de Comerç Internacional de la UPF al Millor Treball de Recerca de Batxillerat en Negocis Internacionals” i el pseudònim de l’autor. En el treball només hi haurà el pseudònim de l’autor. Dins del sobre o del paquet, en un sobre a part, es farà constar en un full:

1. Pseudònim, nom, cognoms, adreça i telèfon de l’alumne o alumnes que concursin.

2. Nom i cognoms del director o coordinador de batxillerat del centre i telèfon de contacte.

3. Nom i adreça del centre.

4. Vistiplau de la direcció del centre, incloses la signatura i el segell.

5. Certificat Acadèmic amb la nota mitjana de primer de batxillerat.

6. Declaració de la Renta de l’any 2012.


El termini de presentació dels treballs finalitzarà el dia 30 d’abril del 2014.

Informació treta de: http://www.esci.upf.edu/asset/pdf/premi%20ESCI.pdf [04/12/13]

Premis a treballs de recerca de la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra

Premis a treballs de recerca de la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra


La Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra convoca tres premis als millors treballs de recerca de batxillerat.
Cada premi es correspon amb un dels graus que ofereix la Facultat:
  • Dret,
  • Criminologia i,
  • Relacions Laborals (Premi Teresa Claramunt de Relacions Laborals).
La convocatòria d'aquests tres premis és única i el termini d'entrega acaba el divendres 11 d'abril de 2014 a les 14.00 hores.


Informació treta de: http://www.upf.edu/estudiants/premis/premidret.html [04/12/13]

Premi UPF-Fesoca de llengua de signes catalana

Premi UPF-Fesoca de llengua de signes catalana


La Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) convoquen aquest premi amb el propòsit d'incentivar el coneixement i la difusió de la llengua de signes catalana. El premi està vinculat al desplegament del perfil formatiu en llengua de signes catalana dels graus en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades. El premi s'atorga al millor treball escrit o signat sobre situacions de la vida quotidiana en les quals la llengua de signes és un vehicle de comunicació entre persones sordes i oients.


Premi UPF de treball de recerca en enginyeria i matemàtica aplicada - UPF

Premi UPF de treball de recerca en enginyeria i matemàtica aplicada - UPF


L'Escola Superior Politècnica de la Universitat Pompeu Fabra, amb el propòsit comú de potenciar l'interès de l'alumnat de secundària en les àrees de la tecnologia i les matemàtiques, convoca el VIII Premi UPF de treball de recerca en enginyeria i matemàtica aplicada.

S'hi premiaran els dos millors treballs de recerca, dotats amb 500 i 250 euros respectivament, desenvolupats en qualsevol disciplina científico-tecnològica (ciències, tecnologia, matemàtiques, informàtica, etc.), i realitzats durant el present curs acadèmic 2013-2014 en els centres de secundària públics, privats o concertats. A més, els alumnes premiats obtindran el 50% de la gratuïtat de la matrícula pel curs 2014-2015, en cas que accedeixin a qualsevol dels estudis que ofereix l'Escola Superior Politècnica (grau en Enginyeria Telemàtica, grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals, grau en Enginyeria en Informàtica y grau en Enginyeria Biomèdica). El tribunal pot concedir fins a dos accèssits més pel 50% de l'import de la matrícula.
L'Escola Superior Politècnica de la Universitat Pompeu Fabra ofereix el seu suport, tant als professors com als estudiants, en el desenvolupament dels treballs de recerca en l'àmbit científico-tecnològic. Així mateix, posa a la disposició dels centres de secundària les seves instal·lacions per fer visites guiades. Per a més informació contacteu amb la Secretaria de l'Escola Superior Politècnica a través del telèfon +93 542 13 83 o enviant un missatge electrònic a secretaria.esup@upf.edu.

Premi UPF al millor treball de recerca en economia i empresa - UPF

Premi UPF al millor treball de recerca en economia i empresa - UPF


La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials convoca el Premi d'economia i empresa de la Universitat Pompeu Fabra amb la col·laboració d'Agrolimen S.A. El propòsit d'aquesta convocatòria és incentivar, des dels primers nivells de l'ensenyament secundari, l'estudi en l'àmbit de l'economia i de l'empresa -entès en un sentit ampli que comprèn, entre d'altres, les tecnologies de la informació, el canvi demogràfic i el capital social.


Premi UPF al millor treball de recerca en l'àmbit de les llengües i el llenguatge - UPF

Premi UPF al millor treball de recerca en l'àmbit de les llengües i el llenguatge - UPF


La Facultat de Traducció i Interpretació organitza el V Premi UPF al millor treball de recerca en l'àmbit de les llengües i el llenguatge que hagi estat presentat durant el curs acadèmic 2012-2013 en els centres de secundària de Catalunya. La Facultat de Traducció i Interpretació convoca aquest premi amb el propòsit d'incentivar la recerca en l'àmbit de les llengües i el llenguatge. El premi està vinculat al desplegament del grau en Llengües Aplicades. 

El premi s'atorga al millor treball de recerca de batxillerat desenvolupat en qualsevol disciplina relacionada amb aquests àmbits d'estudi realitzat durant el curs acadèmic corresponent, en els centres de secundària públics, privats o concertats de Catalunya.

Bases del V Premi UPF al millor treball de recerca en l'àmbit de les llengües i el llenguatge (2013)

Premi PRBB al millor treball de recerca en ciències de la salut i de la vida - UPF

Premi PRBB al millor treball de recerca en ciències de la salut i de la vida - UPF


Els Estudis de Biologia de la Universitat Pompeu Fabra, amb el propòsit comú d'incentivar la recerca en l'àmbit de la biologia, convoquen el Premi PRBB (Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona) de recerca en ciències biològiques
Seran guardonats els tres millors treballs de recerca desenvolupats en qualsevol disciplina de les ciències biològiques durant el curs acadèmic 2012-2013, en els centres de secundària públics, privats o concertats de Catalunya.
Al premi hi poden optar els alumnes batxillerat de tots els centres d'ensenyament secundari de Catalunya que hagin estat seleccionats prèviament pel seu centre.
El termini d'inscripció finalitza el 25 de març del 2013.
Els premis que s'ofereixen són els següents:
Primer Premi: 1 iPad + lot de llibres de divulgació
Segon Premi: 1 iPad mini + lot de llibres de divulgació
Tercer Premi: 1 lector digital + lot de llibres de divulgació
Per a tots els participants: 1 entrada al Cosmocaixa

Per a més informació consulteu http://www.prbb.org/premi

Informació treta de: http://www.upf.edu/estudiants/premis/prbb.html [04/12/13]

Premi Francesc Noy d'humanitats - UPF

Premi Francesc Noy d'humanitats - UPF


La Facultat d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra convoca el Premi Francesc Noy d'humanitats al millor treball de recerca de Batxillerat de Catalunya en qualsevol disciplina d'Humanitats que hagi estat presentat durant el curs acadèmic en els centres de secundària públics, privats o concertats de Catalunya.  


Informació treta de: http://www.upf.edu/estudiants/premis/francesc_noy.html [04/12/13]

Premi Ernest Lluch de ciències socials i polítiques - UPF

Premi Ernest Lluch de ciències socials i polítiques - UPF


La Facultat de Ciències Polítiques i Gestió Pública i la Fundació Ernest Lluch, amb el propòsit comú d'incentivar la recerca en l'àmbit de les ciències socials, convoquen anualment el premi Ernest Lluch de ciències socials i polítiques que aquest any celebrarà la seva setena edició.
Aquest premi s'atorga al millor treball de recerca desenvolupat en qualsevol disciplina de les ciències socials i polítiques. Al Premi hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres d'ensenyament secundari de Catalunya que hagin estat seleccionats prèviament pel seu centre.
La Direcció de cada centre d'ensenyament només pot presentar al Premi un treball de recerca i aquest ha de ser original i inèdit.


Informació treta de: http://www.upf.edu/estudiants/premis/ernest_lluch.html [04/12/13]

Premi Domènec Font - UPF

Premi Domènec Font al millor treball de recerca en comunicació (periodisme, comunicació audiovisual i publicitat i relacions públiques) - UPF


La Facultat de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra convoca el II Premi Domènec Font en Comunicació al millor treball de recerca de batxillerat de Catalunya en qualsevol disciplina de comunicació (periodisme, comunicació audiovisual i publicitat i relacions públiques) que hagi estat presentat durant el curs acadèmic 2013-2014 en els centres de secundària públics, privats o concertats de Catalunya.

Bases generals
Al Premi hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres d'ensenyament secundari de Catalunya.
Els treballs de recerca han de ser seleccionats i presentats per la direcció dels centres d'ensenyament on estudiï l'alumne/a o alumnes que desitgin concursar. Cada centre d'ensenyament pot presentar al Premi només un treball de recerca.
Els treballs de recerca han de ser originals i inèdits. No s'hi podran presentar treballs premiats en altres concursos.
Els treballs de recerca s'han de presentar en dues còpies (una impresa en paper i l'altra en format digital, o en d'altres formats depenent del treball de recerca). També s'ha d'incloure un paràgraf que en resumeixi el contingut.
Es valorarà l'originalitat, la creativitat, el rigor acadèmic així com la rellevància i pertinènça del tema tractat.
Tots els treballs es presentaran en un sobre o en un paquet tancat on hi figuri "II Premi Domènec Font en Comunicació de la UPF al millor Treball de Recerca de Batxillerat en Comunicació 2014" i el pseudònim de l'autor. En el mateix treball hi constarà només el pseudònim de l'autor.
Dins del paquet, en un full a part, es farà constar:
1. Pseudònim, nom, cognoms, adreça postal, adreça de correu electrònic i telèfon de l'alumne/a o alumnes que concursin.
2. Nom i cognoms del director o del coordinador de batxillerat del centre, telèfon de contacte i adreça de correu electrònic.
3. Nom i adreça postal del centre, adreça de correu electrònic, i telèfon del centre.
4. Vistiplau de la direcció del centre, degudament signat i segellat.
El termini de presentació dels treballs finalitzarà el dia 21 de març del 2014.
Tots els treballs s'han d'enviar per correu certificat o s'han de lliurar personalment (de dilluns a divendres d'11.00h a 13.30 h i de dilluns a dijous de 16:00 a 17:00 h al despatx 52.403) a l'adreça següent:
Premi Domènec Font en Comunicació al millor Treball de Recerca de Batxillerat en Comunicació
Secretaria de la Facultat de Comunicació (despatx 52.403)
Universitat Pompeu Fabra 
Roc Boronat, 138 
08018 Barcelona
La llista d'aquells treballs que el jurat consideri que poden optar al premi es farà pública a la pàgina web de la Facultat (http://www.upf.edu/facom), a partir de l'11 d'abril del 2014.
El jurat del Premi estarà format per tres professors de la Facultat de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra i presidit pel degà de la mateixa facultat. La decisió del jurat és inapel·lable. El jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases.
Els premis atorgats en aquesta edició seran: 
Un primer premi al millor treball: 1000€ i diploma. 
Dos segons premis: 500€ i diploma
Diplomes Mencions especials a determinar pel jurat. 
Diploma Mencions especials als tutors dels projectes de recerca premiats.
ELS PREMIS ES LLIURARAN A LA FACULTAT EN COMUNICACIÓ DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA EL DIA 25 d'abrildel 2014 a les 17.00 a l'Auditori Campus de la Comunicació-Poblenou (C/Roc Boronat, 138).
L'autor o autora del treball premiat autoritzarà la UPF a incorporar-lo a les plataformes digitals d'accés obert pròpies de la UPF o en aquelles altres en què participi la UPF en l'àmbit de les competències que li són pròpies i sense ànim de lucre.
Una còpia del treball del primer premi i dels dos segons estarà disponible per a consulta a la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra.
Els treballs es podran recollir a la secretaria de la Facultat de Comunicació a partir del 5 de maig del 2014. La Facultat de Comunicació no es responsabilitzarà dels treballs que no hagin estat recollits abans del 27 de juny de 2014.
Per a més informació podeu trucar a la Secretaria de la Facultat de Comunicació, telèfon: 93.542.14.63.
La participació en aquest concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.