jueves, 25 de diciembre de 2014

Premi Minerva - Edició 2015

La Facultat de Filosofia convoca un Premi per a treballs de recerca de batxillerat amb les bases següents:

Destinataris

Poden optar al Premi els treballs de recerca de batxillerat de  temàtica o tractament filosòfic que hagin estat qualificats amb una nota igual o superior a 8.

Objectius

La convocatòria té com a finalitat establir una relació de diàleg i intercanvi entre els estudiants i professors de batxillerat i la facultat.
Consisteix en el reconeixement i suport per part de la Facultat de Filosofia de la tasca d'investigació que s'inicia al batxillerat i que continuarà a l'ensenyament universitari i també en l'aportació que parteix del treball dels professors d'institut, al determinar temàtiques i formes de tractament que poden no estar sistematizades a l'ensenyament de la facultat. I això, pot repercurtir en l'orientació de l'oferta de certes temàtiques a l'ensenyament de grau de filosofia.

Característiques

Es valoraran sobretot aspectes com l’originalitat del plantejament, el tractament transversal de la temàtica objecte d’estudi , la redacció, l’ordre expositiu, la capacitat d’anàlisi i de raonament, el mètode i
la bibliografia.


Presentació

Cal presentar un original imprès a la Secretaria de la Facultat de Filosofia (per correu o presencialment en horari d'atenció) on hi  ha de figurar el nom i els cognoms de l’autor, l’ adreça electrònica, el nom del centre de batxillerat corresponent i el nom del tutor del treball de recerca, juntament amb la justificació de la qualificació obtinguda signada pel tutor del treball.

Termini d’admissió

El termini de presentació de treballs acaba el 30 d'abril de 2015

Premi

El premi, cedit per l'Agència "A_Paseo Travel Experience", consisteix en dues nits d'hotel de categoria 3 estrelles, en règim d'allotjament i esmorzar en qualsevol ciutat d'Espanya.

Jurat i veredicte

El jurat estarà constituït per tres professors de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona.

Publicació de Finalistes

Els treballs seleccionats com a finalistes es publicaran al web de la Facultat el dia 11 de maig de 2015.
Juntament amb la publicació es donarà a conéixer la data i el lloc de l'acte de lliurament del premi.

En l’acte de lliurament s'anunciarà el treball premiat i es lliurarà el premi corresponent.

Informació treta de: http://www.ub.edu/filosofia/futurs_estudiants/premi_minerva.htm [25/12/2014] 

1a Edició dels Premis GMC als millors treballs de mineralogia

El Grup Mineralògic Català convoca la primera edició dels Premis GMC als millors treballs de mineralogia del curs acadèmic 2014-2015 en dues modalitats: premi al millor treball de recerca de batxillerat de Catalunya i premi sènior al millor treball de recerca mineralògica.

Els premis es regiran segons les següents Bases Reguladores.

1.- Premi GMC al millor treball de recerca de batxillerat (TRB) de Catalunya relacionat amb la mineralogia.

1.       Es podran presentar tots els treballs de recerca de batxillerat en l’àmbit de la mineralogia, mineria i patrimoni miner, sigui quina sigui la seva temàtica, escrits tant en català com en castellà i desenvolupats en centres d’estudis ubicats dins el territori català durant el crus acadèmic 2014-2015. L’autor haurà d’acompanyar el seu treball d’una carta de presentació del seu tutor de batxillerat, en el que aquest ha de posar de manifest els mèrits del treball presentat.
2.       Els treballs es podran enviar en format digital (extensió pdf) a l’adreça electrònica que el GMC facilita per tal finalitat (gmc@minercat.com), abans del 30 de juny de 2015 a les 14 hores. L’arxiu ha de tenir com a títol la següent estructura: TRB2014_nomcognom1cognom2.pdf.  També s’haurà d’incorporar la carta del tutor en idèntic format i una altra carta (també en format pdf), que pels menors d’edat vindrà signada per un dels progenitors o tutors legals, autoritzant la seva participació i la utilització del seu nom i imatge en la difusió de l’acte que es realitzi en els mitjans de comunicació propis del GMC.
3.       El jurat del premi estarà format pel president o presidenta del GMC o persona en qui delegui, el degà o degana de la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona o persona en qui delegui i el director o directora d’Expominer o persona en qui delegui.
4.       El jurat seleccionarà fins a un màxim de tres finalistes, que seran informats abans del 30 de setembre de 2015 a les 20 hores. Entre tots els finalistes, el jurat seleccionarà el guanyador, que es donarà a conèixer durant la cerimònia de lliurament de premis. La seva decisió serà inapel·lable i el premi es pot declarar desert.
5.       El concurs constarà d’un únic premi, que es lliurarà al guanyador en un acte que tindrà lloc en data i hora encara per determinar durant la celebració d’Expominer 2015. El premi consistirà en una col·lecció educativa pel centre i una peça mineral d’exposició pel guanyador (amablement donades per Natura Kucera) i el gaudiment del carnet de soci del GMC gratuïtament durant un any.
6.       L’autor del treball guanyador serà convidat a redactar una nota divulgativa sobre la seva recerca, que serà publicada en un número posterior del butlletí del GMC Infominer.
7.       La participació en aquest concurs suposa l’acceptació incondicional de les seves normes.


2.- Premi GMC Sènior al millor treball de recerca de Catalunya relacionat amb la mineralogia.

1.       Es podran presentar tots els treballs de recerca en l’àmbit de la mineralogia, mineria i patrimoni miner, sigui quina sigui la seva temàtica, escrits tant en català com en castellà, sempre i quan el seu autor sigui resident a Catalunya. L’autor haurà d’acompanyar el seu treball d’una carta en què exposi els mèrits del treball presentat.
2.       Els treballs es podran enviar en format digital (extensió pdf) a l’adreça electrònica que el GMC facilita per tal finalitat (gmc@minercat.com), abans del 30 de juny de 2015 a les 14 hores. L’arxiu ha de tenir com a títol la següent estructura: TSN2014_nomcognom1cognom2.pdf. També s’haurà d’incorporar una carta en idèntic format autoritzant la utilització del seu nom i imatge en la difusió de l’acte que es realitzi en els mitjans de comunicació propis del GMC.
3.       El jurat del premi estarà format pel president o presidenta del GMC o persona en qui delegui, el degà o degana de la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona o persona en qui delegui i el director o directora d’Expominer o persona en qui delegui.
4.       El jurat seleccionarà fins a un màxim de tres finalistes, que seran informats abans del 30 de setembre de 2015 a les 20 hores. Entre tots els finalistes, el jurat seleccionarà el guanyador, que es donarà a conèixer durant la cerimònia de lliurament de premis. La seva decisió serà inapel·lable i el premi es pot declarar desert.
5.       El concurs constarà d’un únic premi que es lliurarà al guanyador en un acte que tindrà lloc en data i hora encara per determinar durant la celebració d’Expominer 2015. El premi consistirà en una peça mineral d’exposició (amablement donada per Fabre Minerals)  i el gaudiment del carnet de soci del GMC gratuïtament durant un any. S’estableix també la possibilitat de què el jurat concedeixi un accèssit a un segon treball finalista, que podrà també gaudir del carnet de soci del GMC gratuïtament durant un any.
6.       L’autor del treball guanyador serà convidat a redactar un article divulgatiu sobre la seva recerca, que serà publicada en un número posterior del butlletí del GMC Infominer. Eventualment, i subjecte a la disponibilitat d’espai, també es publicarà a la revista Mineralogistes de Catalunya i les seves versions en llengua castellana (Revista de Minerales) i anglesa (MinerUp).
7.        La participació en aquest concurs suposa l’acceptació incondicional de les seves normes.


2a Edició del Premi FilCat UB

Treballs de recerca sobre llengua i literatura catalanes

Com pots participar-hi?

1.- Escull una de les dues modalitats per fer el treball de recerca:

* sobre llengua catalana
* sobre literatura catalana

2.- Elabora el treball de recerca tenint en compte que se'n valorarà principalment el rigor, la imaginació i la creativitat.

3.- Lliura'l al Departament de Filologia Catalana de la UB.

4.- Tens fins al 29 d'abril de 2015 per participar-hi.

Pots trobar tota la informació a: www.ub.edu/filcat

Els premis

Hi haurà tres premis en cada modalitat:

* 1r premi: un lector de llibres electrònics, una samarreta de la UB i un lot de llibres de la editorial Cruïlla per a l'alumne, i un val de 150 € per al centre educatiu.

* 2n i 3r premi: Ul lot de llibres de l'editorial Cruïlla i una samarreta de la UB per a l'alumne, i un obsequi per al centre educatiu.

Informació treta de: http://stel.ub.edu/filologiacatalana/segona_edicio_del_Premi_FilCat_UB [25/12/2014]
Novena edició dels Premis als Treballs de Recerca de Batxillerat dins l’Àmbit de la Química

Premi especial d’estades científiques per a l’alumnat

Si heu fet un treball de recerca de batxillerat, lliurat i qualificat al llarg del curs acadèmic 2014-2015, en què la química té un pes molt important, el podeu presentar en aquests premis i obtenir una menció, un accèssit (fins a tres-cents euros) o un premi (fins a sis-cents euros).
A més dels premis i de les mencions honorífiques, oferim als alumnes finalistes estades científiques de dues setmanes amb grups de recerca del nostre país.

Bases i condicions dels Premis

Cal que formalitzeu la inscripció emplenant el següent FORMULARI.

La data límit de lliurament dels treballs és el 25 de febrer de 2015.
Informació treta de: http://blogs.iec.cat/scq/premis/premis-als-treballs-de-recerca-de-batxillerat/ [25/12/2014]