viernes, 3 de mayo de 2013

1r Premi de Recerca en l'àmbit de la informació i la documentació


La Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB i el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya convoquen el I Premi de recerca en l'àmbit de la informació i la documentació, que està dotat amb 700 euros.
Es premiaran, segons les bases, els treballs de Batxillerat que estiguin centrats en l'àmbit de la informació i la documentació, l'espai professional de bibliotecaris, arxivers, gestors de documents, infonomistes, arquitectes de la informació o gestors de biblioteques digitals, que són alguns dels noms que s'utilitzen per designar els professionals de la Informació i Documentació.

Quina és la seva feina? 

Aquests professionals s'ocupen de seleccionar, analitzar, organitzar i difondre la informació i els documents, en qualsevol suport i format. Ho fan per facilitar que les persones que busquen informació trobin els resultats adequats a les seves necessitats.

On els trobarem? 

Els trobarem treballant a sistemes d'informació i documentació, no només en el sector públic, sinó també en empreses, o pel seu compte. Ells gestionen bases de dades, biblioteques, arxius, centres de coneixement, serveis d'informació, biblioteques digitals, portals web, etc. Qualsevol lloc on s'hagi de recuperar informació i documentació. I que per tant, calgui organitzar-la.

Amb què treballen? 

Treballen amb informació i documentació. Cada cop més, en la nostra vida diària, tots dediquem molt de temps a buscar i seleccionar informació: estar ben informats ens ajuda a prendre les decisions més adequades. I sense els professionals que organitzin els sistemes d'informació tindrem dificultats per trobar les respostes idònies.

Bases


1. Els premis són dirigits als estudiants matriculats en el darrer curs de batxillerat el curs 2012-2013als centres d’ensenyament, públics o privats, d’Andorra, Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià. Els treballs de recerca, que poden ser individuals o col·lectius, han de ser originals i inèdits.
2. Els treballs han de tenir relació amb l’àmbit de la informació i la documentació. A tall d’exemple, poden versar sobre el món del llibre, de les biblioteques i dels arxius, els sistemes d’informació i documentació, els arxius d’imatges i sonors, els hàbits i les pràctiques lectores, els nous formats de la informació, el llibre digital, la cerca i ús de la informació a Internet, la informació i els dispositius mòbils, les xarxes socials,
les biblioteques i els arxius digitals,lesllibreries,la gestió de la documentació a les empreses, l’estructuració dels continguts a les webs, etc. A més de la qualitat del contingut, es valoraran especialment els aspectes metodològics i formals.
3. Els treballs de recerca han de ser seleccionats per la direcció delscentres d’ensenyament on estudiï l’alumne o alumnes que desitgin concursar.Cada centre d’ensenyament pot presentar al Premi ns a tres treballs de recerca.
4. El format, el suport i l’extensió dels treballs és lliure Els treballs hauran d’estar redactats en català i es presentaran en versió impresa i en versió digital. S’hi poden adjuntar els materials d’acompanyament que es considerin oportuns.
5. El premi serà dotat amb la quantitat de 700 €. El jurat podrà fer mencions especials de treballs rellevants. El premi es pot declarar desert, bé per manca de qualitat dels treballs presentats, bé per inadequació a les bases.En el cas que es premiï algun treball col·lectiu, el valor del premi es repartirà a parts iguals entre els components de l’equip.
6. Els treballs han d’anar signats amb pseudònim. Es presentaran en un sobre on hi digui “Premi de Recerca en Informació i la Documentació”, juntament amb un document signat per la direcció del centre que acrediti que ha estat seleccionat per a aquest premi, i una plica tancadai identi cada amb el títol del treball i el pseudònim.
Dins de la plica, en un full, hi ha de constar el nom i els cognoms de/ls autor/s, el títol del treball, el nom i els cognoms del tutor i el nom i l’adreça del centre educatiu.
7. El termini màxim de presentació dels treballs serà el dia 15 de maig de 2013. S’han d’adreçar a la Secretaria de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona. Melcior de Palau, 140. 08014 Barcelona.
8. El jurat estarà format per dos representants de cadascuna de les institucions convocants i estarà presidit pel Degà de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB. La decisió del jurat és inapel·lable. El jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista enaquestes bases.
9. El veredicte es farà públic als web de les entitats convocants. També s’hi anunciarà la data de l’acte de lliurament del premi, que tindrà lloc al primer trimestre del curs 2013-14.
10. Els originals quedaran en dipòsit a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació durant els dos mesos posteriors a la data en què es farà públic el veredicte del premi per tal que els autors puguin passar a recollir-los, si ho desitgen.
11. La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

Tens temps fins al 15 de maig de 2013

Si necessites més informació, o assessorament sobre el treball de recerca, estarem encantats d'ajudar-te: premiderecerca@cobdc.org o a la pàgina web www.cobdc.org/premiderecerca

Informació treta de: http://www.cobdc.org/premi_recerca.pdf [03/05/2013]

No hay comentarios:

Publicar un comentario