martes, 10 de abril de 2012

11a EDICIÓ PREMIS RAMON LLULL

BASES

Els treballs, que poden ser elaborats individualment o en grups de dues persones com a màxim, han de ser inèdits i no han d’haver estat premiats anteriorment en altres concursos.
S’han de presentar dues còpies del treball impreses en paper DinA4 que podran acompanyar-se d’altres tipus de suports (material informàtic, vídeos, maquetes, mostres...), que també s’hauran de presentar per duplicat. El treball haurà d’anar acompanyat de tres còpies de la sol·licitud de participació.

Criteris d'avaluació:
- Originalitat del tema
- Actualitat del tema
- Metodologia i rigor en la seva aplicació
- Presentació general
- Estudi bibliogràfic utilitzat
- Dificultat de realització
- Resultats (dades, materials…)
- Conclusions d’acord amb els objectius plantejats.

PREMIS I DISTINCIONS

Hi haurà un premi pel treball guanyador de cada àrea que consistirà en un ordinador portàtil i un diploma honorífic. A més, els treballs guanyadors tindran accés directe a l’edició de l’any 2013 de la Mostra Exporecerca Jove, organitzada per Magma. També s’atorgarà una menció per al tutor/a i una altra per a l’escola.

A banda dels Premis, cadascuna de les institucions que integren la URL (IQS, Blanquerna, La Salle, Facultat de Filosofia, ESADE, Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés i Escola Superior de Disseny ESDi -centre adscrit-) atorgarà una distinció especial a un treball de recerca emmarcat en els seus àmbits d’estudi. L’autor/s del treball que rebi/n aquesta distinció obtindrà/n un reproductor MP4 o equivalent i un diploma honorífic. També s’atorgarà una menció per al tutor/a i una altra per a l’escola.

VEREDICTE

Es farà públic el 23 de maig de 2012 en aquest web. L’acte públic de lliurament dels Premis tindrà lloc el dimarts 29 de maig de 2012 a les 18h a la Sala de Graus d’Enginyeria i arquitectura La Salle (C. Sant Joan de la Salle, 42. Barcelona).

Els participants que ho desitgin podran recollir els seus treballs durant el mes de juny al Rectorat de la URL. Passat aquest termini seran destruïts i no podran ser reclamats.

COMITÈ CIENTÍFIC I JURAT

Un Comitè Científic integrat per professors/es especialistes de cadascuna de les institucions de la URL avaluarà els treballs que s’hagin presentat i realitzarà una selecció d’aquells que optaran als premis finalistes. Paral·lelament, cada un dels membres d'aquest Comitè escollirà un treball de recerca per a rebre la distinció de la seva corresponent institució.

Finalment, un Jurat format per reconeguts especialistes valorarà la selecció de treballs proposada pel Comitè Científic i determinarà els guanyadors dels Premis.

DATA I LLOC DE LLIURAMENT

Els treballs es podran lliurar fins el divendres 30 de març de 2012 al Rectorat de la Universitat Ramon Llull (c. Claravall, 1-3. Barcelona) en horari de 9 h a 13.30 h i de 15.30 h a 18.30 h. No s’acceptarà cap treball rebut fora d’aquest termini i que no compleixi els requisits necessaris.

MÉS INFORMACIÓ:
Gabinet de Comunicació
Universitat Ramon Llull
T. 936 022 226
premisrecerca@url.edu

No hay comentarios:

Publicar un comentario