domingo, 1 de julio de 2012

Premi Xavier Domingo de detergència i cosmètica

Xavier Domingo, doctor en Química per la UB, fou president del Comitè Espanyol de la Detergència, Tensioactius i Afins (CED) de l’any 2001 al 2004, directiu d’una indústria de tensioactius, professor ajudant del Departament de Química Tècnica i enginyer químic de l’Institut Químic de Sarrià. El 2007 li fou atorgada la medalla del CED a títol pòstum.

Termini de presentació de treballs fins el 15 de gener de 2013.

Algunes de les funcions de la UB són la creació, el desenvolupament, la tranferència i crítica de la ciència, la tècnica i la cultura.
A fi de fomentar el coneixement dels aspectes científics i tecnològics de la vida quotidiana entre el joven en formació, la Universitat de Barcelona ha signat un conveni amb el CED amb la intenció de crear i promocionar un premi relacionat amb la detergència i cosmètica adreçat a estudiants de secundària de tot l’Estat espanyol.
El CED és una entitat d’àmbit estatal que té com a socis les principals empreses del sector i l’objectiu del qual és afavorir el desenvolupament científic i tècnic d'aquest sector i incrementar-ne el coneixement.
Destinataris
Poden optar al Premi els treballs d’investigació relacionats amb la detergència i la cosmètica duts a terme durant els cursos 2011-12 i 2012-13 per alumnes de 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà que el curs 2012-13 estiguin matriculats en centres d’ensenyament espanyols.
Presentació de treballs
Els treballs que optin al Premi han de ser presentats per l’autor o autora a través d'aquesta pàgina fins al 15 de gener de 2013 (inclòs).
Els autors finalistes hauran de fer una presentació oral del seu treball. Cada autor/a disposarà de quinze minuts per a la seva presentació, i el jurat tindrà deu minuts per formular-li preguntes.
Premi
El premi consisteix en un import de 1.000 € per a l’estudiant i un de 500 € per al professor tutor o director del trebal guanyadorl, en forma d’un xec regal per a material cultural.
L’organització es farà càrrec de les despeses de desplaçament d’anada i tornada —des del lloc de residència fins al lloc on es duguin a terme la presentació oral i el lliurament del premi— de l’autor o autors dels treballs finalistes i d’un acompanyant.
Per obtenir-ne més informació consulteu les bases del Premi.
Inscripció
Ben aviat s'habilitarà el formulari d'inscripció per als aspirants.

Amb el patrocini del
CED

No hay comentarios:

Publicar un comentario