miércoles, 14 de noviembre de 2012

XIII Concurs Treball de Recerca sobre la Persona amb la Síndrome de Down


Bases curs 2012-2013

 1. La Fundació Catalana Síndrome de Down (FCSD) convoca el XIII Concurs Treball de Recerca sobre la Persona amb la Síndrome de Down, adreçat a tots els alumnes de Catalunya que tractin aquest tema al treball de recerca de segon de Batxillerat.
 2. Els treballs que podran presentar-se al concurs hauran de ser monogràfics sobre la persona amb la síndrome de Down. Es posarà especial atenció als treballs que reflecteixin els beneficis de la inclusió, o bé, que segueixin aquesta línia com a filosofia de fons.
 3. Per protegir la confidencialitat de les persones al·ludides en el treball, no s’acceptaran les seves dades ni noms reals. Caldrà utilizar noms ficticis indicant-ho a peu de pàgina. L’incompliment d’aquesta norma pot ser motiu de desqualificació.
 4. Les candidatures hauran de ser presentades per l'escola en 2 sobres:
  • Sobre 1: el treball anònim amb un número de referència qualsevol indicat al sobre.
  • Sobre 2: amb la indicació del mateix número de referència: una nota a dins amb el títol del treball i les dades identificatives de l’autor (nom i cognoms, domicili, telèfon de contacte, escola de procedència i nom i cognoms del tutor).
 5. El jurat estarà constituït per una comissió escollida especialment i formada per professionals de la FCSD i d'altres entitats.
 6. Les candidatures s'han d'enviar a la FCSD abans del 22 de febrer del 2013 a:
  XIII Concurs Treball de Recerca sobre la Persona amb la Síndrome de Down
  Fundació Catalana Síndrome de Down
  Comte Borrell, 201, entl.
  08029 Barcelona
 7. S'atorgarà un primer premi que consistirà en 150 euros i un diploma per l'alumne guanyador, i un producte audiovisual i un diploma de reconeixement per l'escola. També s'atorgarà un accèssit de 60 euros i un diploma per l'alumne del segon treball classificat, i un diploma de reconeixement per l'escola.
 8. El veredicte del jurat serà inapel·lable i es donarà a conèixer personalment als guardonats i mitjançant la nostra web, la primera setmana del mes de maig del 2013.
 9. Si el jurat ho considera, els premis podran declarar-se deserts.
 10. El termini de recollida dels treballs no guardonats és de 15 dies després del lliurament del premi. Un cop passat aquest termini el treball es destruirà.

No hay comentarios:

Publicar un comentario