jueves, 25 de diciembre de 2014

1a Edició dels Premis GMC als millors treballs de mineralogia

El Grup Mineralògic Català convoca la primera edició dels Premis GMC als millors treballs de mineralogia del curs acadèmic 2014-2015 en dues modalitats: premi al millor treball de recerca de batxillerat de Catalunya i premi sènior al millor treball de recerca mineralògica.

Els premis es regiran segons les següents Bases Reguladores.

1.- Premi GMC al millor treball de recerca de batxillerat (TRB) de Catalunya relacionat amb la mineralogia.

1.       Es podran presentar tots els treballs de recerca de batxillerat en l’àmbit de la mineralogia, mineria i patrimoni miner, sigui quina sigui la seva temàtica, escrits tant en català com en castellà i desenvolupats en centres d’estudis ubicats dins el territori català durant el crus acadèmic 2014-2015. L’autor haurà d’acompanyar el seu treball d’una carta de presentació del seu tutor de batxillerat, en el que aquest ha de posar de manifest els mèrits del treball presentat.
2.       Els treballs es podran enviar en format digital (extensió pdf) a l’adreça electrònica que el GMC facilita per tal finalitat (gmc@minercat.com), abans del 30 de juny de 2015 a les 14 hores. L’arxiu ha de tenir com a títol la següent estructura: TRB2014_nomcognom1cognom2.pdf.  També s’haurà d’incorporar la carta del tutor en idèntic format i una altra carta (també en format pdf), que pels menors d’edat vindrà signada per un dels progenitors o tutors legals, autoritzant la seva participació i la utilització del seu nom i imatge en la difusió de l’acte que es realitzi en els mitjans de comunicació propis del GMC.
3.       El jurat del premi estarà format pel president o presidenta del GMC o persona en qui delegui, el degà o degana de la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona o persona en qui delegui i el director o directora d’Expominer o persona en qui delegui.
4.       El jurat seleccionarà fins a un màxim de tres finalistes, que seran informats abans del 30 de setembre de 2015 a les 20 hores. Entre tots els finalistes, el jurat seleccionarà el guanyador, que es donarà a conèixer durant la cerimònia de lliurament de premis. La seva decisió serà inapel·lable i el premi es pot declarar desert.
5.       El concurs constarà d’un únic premi, que es lliurarà al guanyador en un acte que tindrà lloc en data i hora encara per determinar durant la celebració d’Expominer 2015. El premi consistirà en una col·lecció educativa pel centre i una peça mineral d’exposició pel guanyador (amablement donades per Natura Kucera) i el gaudiment del carnet de soci del GMC gratuïtament durant un any.
6.       L’autor del treball guanyador serà convidat a redactar una nota divulgativa sobre la seva recerca, que serà publicada en un número posterior del butlletí del GMC Infominer.
7.       La participació en aquest concurs suposa l’acceptació incondicional de les seves normes.


2.- Premi GMC Sènior al millor treball de recerca de Catalunya relacionat amb la mineralogia.

1.       Es podran presentar tots els treballs de recerca en l’àmbit de la mineralogia, mineria i patrimoni miner, sigui quina sigui la seva temàtica, escrits tant en català com en castellà, sempre i quan el seu autor sigui resident a Catalunya. L’autor haurà d’acompanyar el seu treball d’una carta en què exposi els mèrits del treball presentat.
2.       Els treballs es podran enviar en format digital (extensió pdf) a l’adreça electrònica que el GMC facilita per tal finalitat (gmc@minercat.com), abans del 30 de juny de 2015 a les 14 hores. L’arxiu ha de tenir com a títol la següent estructura: TSN2014_nomcognom1cognom2.pdf. També s’haurà d’incorporar una carta en idèntic format autoritzant la utilització del seu nom i imatge en la difusió de l’acte que es realitzi en els mitjans de comunicació propis del GMC.
3.       El jurat del premi estarà format pel president o presidenta del GMC o persona en qui delegui, el degà o degana de la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona o persona en qui delegui i el director o directora d’Expominer o persona en qui delegui.
4.       El jurat seleccionarà fins a un màxim de tres finalistes, que seran informats abans del 30 de setembre de 2015 a les 20 hores. Entre tots els finalistes, el jurat seleccionarà el guanyador, que es donarà a conèixer durant la cerimònia de lliurament de premis. La seva decisió serà inapel·lable i el premi es pot declarar desert.
5.       El concurs constarà d’un únic premi que es lliurarà al guanyador en un acte que tindrà lloc en data i hora encara per determinar durant la celebració d’Expominer 2015. El premi consistirà en una peça mineral d’exposició (amablement donada per Fabre Minerals)  i el gaudiment del carnet de soci del GMC gratuïtament durant un any. S’estableix també la possibilitat de què el jurat concedeixi un accèssit a un segon treball finalista, que podrà també gaudir del carnet de soci del GMC gratuïtament durant un any.
6.       L’autor del treball guanyador serà convidat a redactar un article divulgatiu sobre la seva recerca, que serà publicada en un número posterior del butlletí del GMC Infominer. Eventualment, i subjecte a la disponibilitat d’espai, també es publicarà a la revista Mineralogistes de Catalunya i les seves versions en llengua castellana (Revista de Minerales) i anglesa (MinerUp).
7.        La participació en aquest concurs suposa l’acceptació incondicional de les seves normes.


No hay comentarios:

Publicar un comentario