jueves, 11 de febrero de 2016

II Premi Concòrdia Fedefarma

II Premi Concòrdia Fedefarma

La Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, convoca en aquesta 2a edició, el Premi Concòrdia - Fedefarma per a treballs de recerca relacionats amb novetats en el món farmacèutic.

Termini de presentació de treballs fins el 23 de febrer de 2016.

Objectius
Un dels àmbits de coneixement de la Universitat de Barcelona és la relacionada amb el món del medicament, que desenvolupen diversos grups de recerca i que s’imparteix en la titulació de grau de Farmàcia i la doble titulació de Farmàcia i Nutrició Humana i Dietètica, així com en diversos màsters i cursos de postgrau.
A fi de promocionar aquests estudis, i també per afavorir treballs de recerca que relacionin aquestes ciències amb les realitats quotidianes, la Universitat de Barcelona convoca un premi per a treballs de recerca de batxillerat sobre aquesta temàtica.
Fedefarma, la principal plataforma logística farmacèutica catalana, ha acceptat que el Premi porti el seu nom, col·laborant en el programa i en l’esponsorització.

Destinataris
Poden optar al Premi els treballs de recerca de batxillerat relacionats amb l'àmbit temàtic de les ciències farmacèutiques elaborats per alumnes de batxillerat matriculats durant el curs 2015-2016 en els centres d’ensenyament de Catalunya.

Presentació de treballs
S'ha de lliurar una còpia impresa i una còpia en suport digital (CD o DVD), adequadament etiquetats.
Cada treball s'ha d'entregar juntament amb la fitxa de les dades de l'autor/a i tutor/a del treball [model de la fitxa] i el model d'autorització per a la publicació del treball [model d'autorització] si s'escau.
El treball es pot lliurar personalment o per correu postal a:

Servei d'Atenció a l'Estudiant
Universitat de Barcelona
c. Adolf Florensa, 8
08028 Barcelona (com arribar-hi)

Premi
Els premis consisteixen en un primer premi de 200 euros al millor treball i dos accèssits de 150 i 100 euros cadascú.
Els autors dels deu treballs finalistes rebran un diploma acreditatiu i tots els participants a la jornada rebran un diploma d’assistència.
El premi es podrà declarar desert, si a judici del jurat, cap dels treballs presentats té el nivell adequat.
Els treballs premiats, prèvia autorització de la persona interessa da (vegeuel el model d'autorització), es pode n publicar al Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona (http://diposit.ub.edu) fent constar que els autors mantenen la titularitat dels drets de propietat intel·lectual.
Els treballs guanyadors i finalistes quedaran en possessió de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona. Els altres treballs podran ser recollits pels interessats (o persona autoritzada) a la mateixa adreça de lliurament.

Bases
Per obtenir-ne més informació consulteu les bases del Premi.


No hay comentarios:

Publicar un comentario