viernes, 8 de marzo de 2013

6a Edició Premis Enginy


Objecte

L’objecte dels “Premis Enginy” és fomentar la iniciativa tecnològica dels alumnes d’ensenyament en Batxillerat de les modalitats de tecnologia i científica, mitjançant el suport econòmic als millors treballs de recerca de caràcter tecnològic.
Amb aquest premi l’EUPMT té per objecte potenciar l’estímul dels alumnes en la formació específica d’àmbit tecnològic i científic i contribuir a satisfer la demanda social de necessitat de professionals especialitzats en aquestes competències.

A qui va dirigit?

Als alumnes d’ensenyament de Batxillerat en la modalitat de tecnologia i científica, que hagin estat matriculats o avaluats del Treball de Recerca, en el curs acadèmic 2012/13.

Requisits

Per poder participar en aquests premis, els beneficiaris i projectes hauran de complir els requisits següents:

a) Dels beneficiaris

L’alumne beneficiari ha d’estar matriculat en un centre d’ensenyament en Batxillerat en el qual prèviament s’hagi presentat els Premis Enginy, a l’objecte de contribuir a la consecució dels objectius d’aquest premi i participar en l’estímul als alumnes per la seva formació en professions científic i tècniques, primordials per assolir el progrés general, social i econòmic, i el seu desenvolupament sostenible.

b) Dels projectes

El Treball de Recerca haurà de complir el requisit d’haver estat matriculat per l’alumne en el curs acadèmic 2012/13 i complir amb la normativa acadèmica vigent del centre de batxillerat.

Procediment per la sol·licitud

1. Sol·licitud de participació
2. Fotocòpia del DNI de l’alumne
3. Treball de recerca
4. Document de matrícula o valoració del Treball de Recerca corresponent al curs acadèmic 2012/13.

Premi

Es concediran tres premis als tres treballs finalistes que hagin obtingut la millor qualificació del Treball de Recerca, atorgada per la Comissió d’Avaluació dels “Premis Enginy”. Aquests treballs quedaran registrats al CRAI del Tecnocampus com a treballs de consulta.
El “Premi Enginy” consisteix en un diploma acreditatiu més una subvenció per import de la matrícula del primer any a la EUPMt (taxes UPC no incloses).

A més del premi atorgat a cada guanyador, la Comissió d’Avaluació podrà proposar la concessió de beques addicionals a aquells treballs que per la seva qualitat es considerin adient, sense que el número màxim de beques atorgades no excedeixi el número total establert en les partides pressupostàries corresponents.

Comissió d’Avaluació

Els Treballs de Recerca seran valorats per la Comissió d’Avaluació.

Criteris de selecció

a) Creativitat

Demostrar la capacitat de reunir i vincular diversitat d’elements, idees o situacions existents per crear un nou producte, servei, acció u objectiu. Fins a 5 punts

b) Originalitat

Desenvolupar un producte, servei, acció u objectiu que sigui nou o modificar un d’existent, per aconseguir una millora social o econòmica innovadora. Fins a 3 punts.

c) Comprensió

Les idees, projectes i resultats aconseguits han de ser exposats de forma concreta i clara. Fins a 2 punts

Data límit d’entrega dels treballs: 22 d’abril
comunicacio@tecnocampus.cat 
www.xnergic.com/enginy

Informació treta de: http://xnergic.com/upload/PremisEnginy2013.pdf [08/03/2013]

No hay comentarios:

Publicar un comentario