miércoles, 13 de marzo de 2013

7è Premi de Treballs de recerca de Geologia i Ciències de la Terra

El Col·legi de Geòlegs de Catalunya, COLGEOCAT, és conscient de la importància que té el treball de recerca elaborat pels nois i noies de Batxillerat de Catalunya.
Per aquest motiu, vol premiar els millors treballs realitzats sobre un tema de Geologia i Ciències de la Terra.

Premis:

1r premi: 300 €
2n premi: 150 €
3r premi: 100 €

La Geologia és molt important en la nostra societat. No solament ens aporta recursos minerals o energètics, sinó que el coneixement de la dinàmica de la natura ens proporciona una societat més segura i amb menys riscos.

Principals sortides professionals

* Construcció: estudis geotècnics, tant a l'obra pública com enginyeria civil.
* Recursos naturals: aigües, roques industrials, metalls, etc.
* Medi ambient: terrenys contaminats, abocadors, dipòsits de CO2, etc.
* Riscos naturals: prevenció de terratrèmols, tsunamis, inundacions, inestabilitat del terreny, allaus.
* Ordenació i planificació territorial: gestió del territori, plans urbanístics, etc.
* Docència i investigació: ensenyament secundari i universitari.
* Patrimoni natural i cultural: avaluació i protecció del patrimoni geològic, paleontològic, miner, etc.
* Cartografia i sistemes d'informació: cartografia temàtica del IGC i altres organismes.

Condicions generals

- Els participants han de ser alumnes de Batxillerat dels Instituts de Catalunya.
- Els treballs poden ser signats per més d'un autor/a.
- Els treballs presentats poden ser de l'any 2012 o 2013.
- En tots els casos haurà d'haver un professor/a del Centre que es faci responsable del treball.
- A la portada només constarà el títol del treball.
- En el treball no es farà referència a l'autor/s ni Centre de procedència.

Jurat

- La Junta avaluadora estarà formada per professionals designats per COLGEOCAT.
- El jurat podrà declarar deserts els premis als quals no s'hagin presentat treballs amb els mèrits suficients.

Documentació a presentar

- El treball s'enviarà al COLGEOCAT, via email, en format PDF, juntament amb les dades que es demanen a l'Annex d'aquesta butlleta.

Criteris d'avaluació

- Estructura, presentació, redacció, correcció lingüística (20 %)
- Metodologia científica general (30 %)
- Complexitat de la temàtica (10 %)
- Creativitat / Originalitat (10 %)
- Discussió / conclusions (20 %)
- Referències documentals (10 %)

Autoria i difusió

- Els autors conservaran la propietat dels treballs premiats.
- Els autors autoritzen al COLGEOCAT a publicar i difondre els treballs guanyadors a través dels mitjans que consideri oportuns.
En qualsevol cas, en la difusció s'indicaran el nom dels autors i nom del centre de secundària al qual pertanyen.

Terminis

15 de novembre de 2013: Data màxima de recepció de treballs.
30 de novembre de 2013: Data màxima de resolució.
Desembre del 2013: lliurament dels premis.

Informació treta de: http://www.colgeocat.org/ca/ [13/03/2013]

No hay comentarios:

Publicar un comentario