martes, 6 de marzo de 2012

Premi UPF al Millor Treball de Recerca en l'Àmbit de les Llengües i el Llenguatge

La Facultat de Traducció i Interpretació organitza el IV Premi UPF al Millor Treball de Recerca en l'Àmbit de les Llengües i el Llenguatge que hagi estat presentat durant el curs acadèmic 2011-2012 en els centres de secundària de Catalunya. La Facultat de Traducció i Interpretació convoca aquest premi amb el propòsit d'incentivar la recerca en l'àmbit de les llengües i el llenguatge. El premi està vinculat al desplegament del grau en Llengües Aplicades.

El premi s'atorga al millor treball de recerca de batxillerat desenvolupat en qualsevol disciplina relacionada amb aquests àmbits d'estudi realitzat durant el curs acadèmic corresponent, en els centres de secundària públics, privats o concertats de Catalunya.

Descripció

La Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra convoca el "IV Premi UPF al Millor Treball de Recerca en l'Àmbit de les Llengües i el Llenguatge" que hagi estat presentat durant el curs acadèmic 2011-12 en els centres de secundària de Catalunya.
Poden optar al premi els alumnes de batxillerat de tots els centres d'ensenyament secundari de Catalunya.
Els treballs de recerca han de ser seleccionats i presentats per la Direcció dels centres d'ensenyament de l’estudiant que desitgi concursar-hi. Cada centre d'ensenyament pot presentar al Premi només un treball de recerca.
Els treballs de recerca han de ser originals i inèdits. No s'hi podran presentar treballs premiats en altres concursos.
Cal presentar dues còpies del treball (una d'impresa i l'altra en format electrònic).
També caldrà adjuntar-hi els altres materials en formats diferents que pugui contenir el treball.
Es valorarà l'originalitat, la creativitat, el rigor acadèmic així com la rellevància i pertinència del tema tractat.
Tots els treballs s’han de presentar en un sobre o en un paquet tancat en què figuri "IV Premi UPF al Millor Treball de Recerca en l'Àmbit de les Llengües i el Llenguatge" i el pseudònim de l'autor. En el mateix treball hi ha de constar només el pseudònim de l'autor. Dins del paquet, en un full a part, s’hi ha de fer constar:

1. Pseudònim, nom, cognoms, adreça i telèfon de l’estudiant que concursi.
2. Nom i cognoms del director o coordinador de batxillerat del centre i telèfon de contacte.
3. Nom i adreça del centre.
4. Vistiplau de la Direcció del centre, incloses la signatura i el segell.

El termini de presentació dels treballs finalitza el dia 16 de març de 2012.

El jurat del Premi estarà format per tres professors de la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra i presidit per la degana de la mateixa Facultat. La decisió del jurat és inapel·lable; així mateix, podrà declarar desert el premi. El jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases.


Premi al millor treball: un ipad, un lot de llibres i un diploma acreditatiu.
Menció especial: un lot de llibres i un diploma acreditatiu.

Tots els treballs s'han d’enviar per correu certificat o es lliuraran personalment (de 9:30
a 14.00 h i de 16:00 a 17:00 h) a l’adreça següent:
"IV Premi UPF al Millor Treball de Recerca en l'Àmbit de les Llengües i el Llenguatge"
Universitat Pompeu Fabra
Secretaria de la Facultat de Traducció i Interpretació
Roc Boronat, 138, despatx 52.315
08018 Barcelona

La relació de finalistes es farà pública a la pàgina de la web de la Facultat a partir del

Els premis es lliuraran a la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra el dia 21 d’abril de 2012.

Una còpia del treball del premi serà dipositada a la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra. L’autor o autora del treball premiat autoritzarà la UPF a incorporar-lo en les plataformes digitals d’accés obert pròpies de la UPF o en aquelles altres en les quals participi la UPF en l’àmbit de les competències que li són pròpies i sense ànim de lucre.
La resta de treballs es podran recollir a la Secretaria de la Facultat de Traducció i Interpretació a partir del 30 d’abril de 2012 de 9:00 a 14:00 hores. La Facultat no es responsabilitzarà dels treballs que no hagin estat recollits abans del 31 de juliol de 2012.
Per a més informació, podeu trucar a la Secretaria de la Facultat de Traducció i Interpretació, al telèfon 93 542 29 40, o enviar un correu electrònic a l'adreça secretaria.fti@upf.edu
La participació en aquest concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.

30 de març de 2012.


Els premis atorgats en aquesta edició seran:


Bases generals

No hay comentarios:

Publicar un comentario