martes, 6 de marzo de 2012

X Premi Francesc Noy d'Humanitats 2012

La Facultat d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra convoca el Premi Francesc Noy d'Humanitats al millor treball de recerca de Batxillerat de Catalunya en qualsevol disciplina d'Humanitats que hagi estat presentat durant el curs acadèmic en els centres de secundària públics, privats o concertats de Catalunya.  

Bases generals

Al Premi hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres d'ensenyament secundari de Catalunya.
Els treballs de recerca han de ser seleccionats i presentats per la direcció dels centres d'ensenyament on estudiï l'alumne/a o alumnes que desitgin concursar. Cada centre d'ensenyament pot presentar al Premi només un treball de recerca.
Els treballs de recerca han de ser originals i inèdits. No s'hi podran presentar treballs premiats en altres concursos.
Els treballs de recerca s'han de presentar amb dues còpies (una impresa en paper i l'altra en format digital)  Tanmateix, si el treball conté materials en algun altre tipus de format també s'hauran d'adjuntar.
Es valoraran especialment aquells treballs de recerca que tinguin un enfocament interdisciplinari en el camp de les humanitats. Es valorarà l'originalitat, la creativitat, el rigor acadèmic així com la rellevància i pertinència del tema tractat.
Tots els treballs es presentaran en sobre o en un paquet tancat en què figuri "Premi Francesc Noy d'Humanitats de la UPF al Millor Treball de Recerca de Batxillerat en Humanitats" i el pseudònim de l'autor. En el mateix treball hi constarà només el pseudònim de l'autor. Dins del paquet, en un full a part, es farà constar:

1. Pseudònim, nom, cognoms, adreça i telèfon de l'alumne/a o alumnes que concursin.
2. Nom i cognoms del director o coordinador de batxillerat del centre i telèfon de contacte.
3. Nom i adreça del centre.
4. Vistiplau de la Direcció del centre, incloses la signatura i el segell.

El termini de presentació dels treballs finalitzarà el dia 4 de maig de 2012.
El jurat del Premi estarà format per cinc professors de la Facultat d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra i presidit per la degana de la mateixa facultat. La decisió del jurat és inapel·lable. El jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases.
Els premis atorgats en aquesta edició seran:
Un Primer premi al millor treball: 1000€, Lector Electrònic i diploma.
Dues Mencions especials: 500€, lot de llibres i diploma.
Set finalistes:  diploma.
 
Tots els treballs s'enviaran per correu certificat o es lliuraran personalment (de dilluns a divendres d’11.00h a 13.30 h i de dilluns a dijous de 16:00 a 17:00 h al despatx 40.271) a:
Premi Francesc Noy d'Humanitats al Millor Treball de Recerca de Batxillerat en Humanitats
Secretaria de la Facultat d'Humanitats (despatx 40.271)
Universitat Pompeu Fabra
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

La relació de finalistes es farà pública a la pàgina de la web de la Facultat (http://www.upf.edu/fhuma )
 
ELS PREMIS ES LLIURARAN A LA FACULTAT D'HUMANITATS DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA EL DIA 25 de maig de 2012 a les 13.00h a l’Auditori Mercè Rodoreda (C/Ramon Turró cantonada C/Wellington)
La Facultat d'Humanitats no es responsabilitzarà dels treballs que no hagin estat recollits abans del 30 de setembre de 2012.
La participació en aquest concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.

No hay comentarios:

Publicar un comentario