jueves, 16 de enero de 2014

15a Edició Premis Consell Social de la UdG - 12a Edició Premis COAC d'Arquitectura

El Consell Social de la Universitat de Girona (UdG), amb la col•laboració de la demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), convoca la 15a i 12a edició, respectivament, dels Premis a Treballs de Recerca d’Estudiants de Batxillerat, amb l’objectiu de promoure la recerca d’aquests estudiants en totes les àrees de coneixement. 

Aquests premis, juntament amb les Beques Botet i Sisó i altres iniciatives,  pretenen també acostar els estudiants a l'ensenyament superior, en un àmbit de proximitat i col·laboració entre els centres de secundària i la Universitat de Girona. 

Dins la convocatòria s'integra també un premi per als treballs que tractin temàtiques relacionades amb la joventut, promogut per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, i un premi per a treballs de recerca que tinguin com a àmbit temàtic la ciutat de Girona, promogut per l'Ajuntament de Girona.
 
Igualment, amb el patrocini de les dues escoles adscrites a la UdG amb seu a Salt, s'inclouen en la convocatòria un premi d'arts visuals, amb la col·laboració de l'Escola Universitària ERAM, i un de salut i esport, en el qual col·labora l'Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES).

Bases

1. Es poden presentar a aquesta convocatòria treballs de recerca de batxillerat corresponents al curs 2013-2014, elaborats per alumnes dels centres de secundària de les comarques gironines, del Maresme, d’Osona i del Vallès Oriental. Els premis per a la categoria de treballs de recerca sobre arquitectura, urbanisme i ciutat es restringeixen a treballs elaborats per alumnes dels centres de secundària de les comarques de Girona.

2. Els treballs que es presentin hauran de ser obres originals i hauran de tenir el vistiplau explícit de la direcció del centre de secundària, la qual podrà avalar un màxim de sis treballs.

3. S’atorgaran un total d'onze premis, que s’enumeren seguidament:
 • Dos premis en la categoria de treballs de recerca en humanitats i ciències socials.
 • Dos premis en la categoria de treballs de recerca en ciència.
 • Dos premis en la categoria de treballs de recerca en tecnologia.
 • Un premi en la categoria de treballs de recerca sobre arquitectura, urbanisme i ciutat.
 • Un premi en la categoria de treballs de recerca sobre temàtiques relacionades amb la joventut.
 • Un premi en la categoria de treballs de recerca d'arts visuals.
 • Un premi en la categoria de treballs de recerca en salut i esport.
 • Un premi de la ciutat de Girona
4. Els treballs guanyadors obtindran els premis següents:
 • La matrícula gratuïta en qualsevol titulació oficial en centres integrats de la Universitat de Girona, o una reducció equivalent al preu públic en la matrícula als centres adscrits a la UdG EUSES i Escola Universitària ERAM, exclusivament per a l’any acadèmic 2014-2015.
 • Un val per valor de 600 € per adquirir llibres, música, material educatiu o informàtic. Aquest import es distribuirà de la manera següent: 400 € per a l’autor o autors del treball, 100 € per al centre de secundària on s’ha dut a terme el treball i 100 € per al tutor.
 • La difusió dels treballs premiats.
5. En la valoració dels treballs presentats, el jurat tindrà en compte els aspectes següents:
 • L’originalitat del treball de recerca i el plantejament dels objectius.
 • El rigor i el tractament científic en el desenvolupament del treball de recerca i la capacitat de síntesi, especialment en les conclusions.
 • L’originalitat de la metodologia utilitzada i la seva adequació als objectius plantejats i als continguts presentats, i l’estructuració del treball de recerca.
 • L’adequació de les fonts d’informació produïdes o emprades en el treball de recerca i l’ús adequat d’aquestes fonts.
 • La presentació del treball de recerca, el seu caràcter formalment innovador i la correcció i idoneïtat del llenguatge utilitzat.
 • En els treballs de recerca de la ciutat de Girona, la seva originalitat i el seu interès per a la millora del coneixement d’aspectes relacionats amb la ciutat
 • El jurat refusarà qualsevol treball que tingui el mateix contingut d'altres estudis que s'hagin presentat en una altre convocatòria.
6. Els premis s’atorgaran per decisió de jurats específics integrats principalment per professors de la Universitat de Girona, dels centres adscrits EUSES i Escola Universitària ERAM i per professors de batxillerat. En el cas dels premis d’àmbit  local, el jurat incorporarà tècnics de l’Ajuntament de Girona. La Direcció General de Joventut actuarà com a avaluadora dels treballs específics sobre joventut. En el cas dels treballs que optin al premi en l’àmbit d'arquitectura, urbanisme i ciutat, el jurat estarà constituït per membres de la Junta del COAC – Demarcació de Girona.

7. Els jurats podran declarar deserts els premis als quals no s’hagin presentat treballs amb els mèrits suficients.

8. Per facilitar la difusió dels treballs guanyadors, amb l’acceptació del premi l’autor o autors cediran a la Universitat de Girona, sense límit temporal, el dret a portar a terme la publicació del treball i/o la seva comunicació pública per la xarxa Internet. En qualsevol cas, en la difusió s’indicaran el nom de l’autor o dels autors i el nom del centre de secundària al qual pertanyen.

9. S’ha d’adjuntar una còpia del treball que aspiri als premis, en format PDF, al formulari de sol·licitud que es publicarà a la pàgina web dels Premis (http://www.udg.edu/premis_recerca). El termini d’admissió d’originals acabarà el divendres 11 d'abril de 2014.

L’acte de lliurament dels premis es farà el divendres 13 de juny de 2014.

Informació treta de: http://premisrecerca.udg.edu/Bases.aspx [2014/01/16]

No hay comentarios:

Publicar un comentario