lunes, 20 de enero de 2014

7è Concurs de relats, fotografies i vídeos "Joves i conducció"

BASES DEL 7è CONCURS “JOVES I CONDUCCIÓ” 2013-2014

“Joves i Conducció” és un concurs vinculat al projecte educatiu “Joves i conducció, un dret i una responsabilitat” amb el que el RACC pretén que en els centres escolars es treballin aspectes de seguretat viària. El seu objectiu principal és promoure actituds que fomentin entre els joves una conducció responsable.

En el concurs “Joves i Conducció” els joves poden donar la seva pròpia visió de la seguretat viària mitjançant relats, fotografies i vídeos.

PARTICIPANTS

a) La participació en aquest concurs va adreçada als alumnes de Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius de centres escolars i als nois i noies de 13 a 18 anys membres de casals de joves o centres de lleure.

b) Els participants han d’estar vinculats i tutoritzats des de centres escolars, centres de lleure o casals de joves. Es poden inscriure de forma individual o en grups de fins a un màxim de tres components.

c) Els participants han de registrar-se al web del concurs (www.jovesiconduccio.cat) per poder publicar ells mateixos les seves propostes.

d) En la inscripció ha de constar: nom del grup, nom dels seus components, i edat dels seus components. En el cas de centres escolars cal fer constar: curs i grup escolar, nom del centre escolar i adreça complerta. En el cas de casals o centres de lleure cal fer constar nom del grup, del centre i adreça complerta.

e) Cada grup ha d’estar associat a un professor/tutor responsable del grup del que constarà: nom, correu electrònic i telèfon de contacte.

f) Els professors, o els tutors, dels participants són els encarregats d’engrescar els seus alumnes i treballar conjuntament els diversos temes que proposa el concurs

TEMES DE TREBALL
El concurs “Joves i Conducció” designa temes específics de treball per a cada edició.
Per l’edició actual es treballen els següents temes, basats en la campanya Motovivisme del RACC i protagonitzats pels següents pilots :

1. Marc Márquez: " No barregis mai alcohol i conducció"
2. Laia Sanz: "La formació incrementa la seguretat"
3. Jorge Lorenzo: "La majoria d'accidents són tant fàcils d'evitar, que un es pregunta com segueixen passant"

COM PARTICIPAR?

a) Els treballs els han de publicar els mateixos participants al web www. jovesiconduccio.cat. Cal penjar al web relats breus, fotografies o vídeos, triant una o vàries de les temàtiques proposades.

b) Un mateix grup pot presentar tants treballs com vulgui a concurs.

c) RELAT: Els textos hauran de tenir una extensió mínima de 2.000 caràcters i un màxim de 4.500 caràcters amb espais. Han d’estar escrits en català.

d) VIDEO: Els vídeos han de ser originals, no podran superar, en cap cas, els quatre minuts de durada i han d’haver estat penjats prèviament a youtube. L’enllaç a youtube dels vídeos s’ha de penjar a l’apartat especificat al web.

e) FOTOGRAFIA: El format fotogràfic ha de ser JPEG/JPG. Si es participa amb una fotografia, aquesta ha de ser original. Si es participa amb un muntatge fotogràfic (collage), les fotos poden no ser originals sempre que hi hagi una feina de muntatge ben feta al darrere, amb un argument. En aquest cas el treball ha de ser acompanyat, d’una breu descripció del muntatge on constin les fonts de les fotografies utilitzades, amb un màxim de 400 caràcters amb espais.

f) No es permet l’ús explícit de marques comercials.

g) Els treballs presentats en cap cas poden incitar a afavorir situacions de risc o de temeritat. Si fos el cas, no s’admetrien al concurs.

h) Els treballs presentats que continguin text, aquest ha de ser en llengua catalana i sense cap falta d’ortografia. Aquest aspecte també s’aplica a les descripcions que han d’acompanyar els muntatges fotogràfics.

i) L’organització té el dret de decidir si les propostes presentades s’ajusten a les temàtiques proposades i, en cas contrari, no admetre-les.

CALENDARI

La presentació de treballs pel concurs comença el 20 de gener de 2014 i acaba el 30 d’abril de 2014.

a) L’accés al web www. jovesiconduccio.cat està obert des del 20 de gener fins al 30 d’abril de 2014. Durant aquest període, els participants podran penjar en qualsevol moment les seves propostes.

b) El dia 26 de maig es comunicaran els 3 finalistes de cada modalitat. La comunicació es fa a través dels tutors dels grups, la web de concurs i les xarxes socials.

c) La proclamació dels guanyadors i el lliurament de premis tindrà lloc el mes de juny, en un acte a Barcelona.

PREMIS

a) Els premis consisteixen en:

- Millor relat: Una tablet iPad per a cada membre del grup (fins a 3 components).

- Millor fotografia: Una tablet iPad per a cada membre del grup (fins a 3 components).

- Millor vídeo: Una tablet iPad per a cada membre del grup (fins a 3 components).

- Millor classe:
 La classe que hagi participat amb més treballs, amb presencia a totes les modalitats i aquests estiguin millor puntuats guanyarà un viatge a Futuroscope o similar (fins a 30 participants).

- Premi al professor/tutor més motivador: 
El professor/tutor que hagi estat responsable del major nombre de participants, en proporció al nombre total dels seus alumnes, guanyarà un pack “escapada relax” per a dues persones. En cas d’empat es tindrà en consideració la puntuació aconseguida pels treballs dels seus participants.

- Premi popular: Els creadors d’aquell treball que obtingui el major nombre de vots a la pàgina web oficial del concurs (www.jovesiconduccio.cat) guanyaran un iPod Touch. Els votants, per poder donar el seu vot a aquell treball que considerin mereixedor del premi popular, s’hauran de registrar a la web de www.jovesiconduccio.cat indicant: nom, cognom, e-mail, ciutat i edat.
La votació es tancarà el 30 d’abril de 2014 a les 14 hores, 
L’organització es reserva el dret d’enviar e-mails de confirmació als votants per tal de garantir la validesa del vot. En cas que no s’obtingui resposta el vot atorgat quedarà eliminat. 

b) Els premis no es podran bescanviar pel seu valor en efectiu.

JURAT

a) El jurat està format per 3 representants de la Fundació RACC, un representant del Servei Català de Trànsit, un representant del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i dos representants de l’Associació Catalana de Premsa Gratuïta i Mitjans Digitals.

b) El jurat valorarà l’obra dels participants en base a la seva qualitat, coherència amb els temes de treball i originalitat.

DRETS D’AUTOR

1.- Els autors dels relats, dels vídeos i de les fotografies accepten adherir-se a la llicència Creative Commons i, per tant, són coneixedors que les obres que pengin al concurs poden ser publicades per tothom que ho vulgui sempre que s’esmenti la font (l’autor i el nom de Premi Joves i Conducció RACC).

2.- Els relats, les fotografies i els vídeos presentats han de ser de creació pròpia. No s’acceptaran “muntatges” on només aparegui una captura de pantalla o fotografia extreta d’un banc d’imatges, i on l’única modificació sigui la inserció d’un text o titular.

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació i el compromís del compliment d’aquestes bases. L'organització es reserva el dret de modificar les bases en qualsevol moment.

En el moment de crear els treballs us recomanem consultar els continguts educatius del Programa “Joves i Conducció”  que podreu trobar properament al web http://jovesiconduccio.racc.cat
I els consells de seguretat viària del Servei Català de Trànsit que trobareu en aquest enllaç

No hay comentarios:

Publicar un comentario