miércoles, 29 de febrero de 2012

Premi PRBB al Millor Treball de Recerca en Ciències de la Salut i de la Vida

Els Estudis de Biologia de la Universitat Pompeu Fabra, amb el propòsit comú d'incentivar la recerca en l'àmbit de la biologia, convoquen el Premi PRBB (Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona) de recerca en ciències biològiques
Seran guardonats els tres millors treballs de recerca desenvolupats en qualsevol disciplina de les ciències biològiques durant el curs acadèmic 2010-2011, en els centres de secundària públics, privats o concertats de Catalunya.
Al premi hi poden optar els alumnes batxillerat de tots els centres d'ensenyament secundari de Catalunya que hagin estat seleccionats prèviament pel seu centre.
El termini d'inscripció finalitza l'1 d'abril del 2011.

Els premis que s'ofereixen són els següents:

- Primer Premi: 1 iPad + 1 dia en un grup de recerca al PRBB
- Segon Premi: 1 NetBook
- Tercer Premi: Col·lecció de llibres de divulgació científica
- Per a tots els participants: 1 entrada al Cosmocaixa

Bases pel VI Premi PRBB 2011 al millor treball de recerca en ciències biològiques d’estudiants de batxillerat
La Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra i el PRBB (Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona), amb el propòsit comú d’incentivar la recerca en ciències biomèdiques, convoquen el VI Premi PRBB de recerca en ciències de la salut i de la vida per a estudiants de batxillerat.
Seran guardonats els 3 millors treballs de recerca desenvolupats en qualsevol disciplina de les ciències de la salut i de la vida durant el present curs acadèmic 2010-2011, en els centres de secundària i batxillerat públics, concertats o privats de Catalunya. Els premis que s’ofereixen són els següents: 

 • Primer Premi: 1 iPad + 1 dia en un grup de recerca al PRBB
 • Segon Premi: 1 NetBook 
 • Tercer Premi: Col·lecció de llibres de divulgació científica 
 • Per a tots els participants 
  • Al premi hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres d’ensenyament secundari de Catalunya que hagin estat seleccionats prèviament pel seu centre.
  • La Direcció de cada centre d’ensenyament només pot presentar al Premi un treball de recerca de cada modalitat. 
  • Els treballs de recerca han de ser originals i inèdits.
  • Els treballs de recerca, amb un únic original, s’han de presentar necessàriament impresos en paper i en format digital. Així mateix, si el treball conté materials en algun altre tipus de format (vídeo, casset, web...), també s’han d’adjuntar.
  • Es valoraran especialment aquells treballs de recerca que tinguin un enfocament interdisciplinari en el camp de la Biologia .
  • Tots els concursants hauran d’omplir un formulari online, que trobaran a la web del Premi PRBB (www.prbb.org/premi) i a la de la Universitat Pompeu Fabra (www.upf.edu). És requisit imprescindible per participar en el concurs omplir aquest formulari online des de la web, i enviar per correu electrònic la còpia digital del treball (en pdf, si pot ser) i una fotografia del participant (opcional). També s’haurà d’imprimir una còpia del formulari per adjuntar-la amb el treball que es presenti en paper.
  Mostra del formulari:
  1. Pseudònim, nom i cognoms, adreça, telèfon i correu electrònic de l’alumne que concursa.
  2. Títol del treball
  3. Nom i cognoms del director o coordinador de batxillerat del centre i telèfon de contacte.
  4. Nom i adreça del centre.
  5. Resum del treball (màxim 200 paraules)

  Annexar:

  - Foto (opcional, si pot ser representativa de com s’ha viscut la ciència, millor)
  - Treball en versió digital (preferentment en pdf)

  Enviar a l’adreça: premiprbb@prbb.org
  * Tots els treballs es presentaran en un sobre o en un paquet tancat en què figuri "Premi PRBB" i el pseudònim de l’autor. Dins del paquet, en un full a part, s’adjuntarà una còpia del formulari abans esmentat. Els treballs s’enviaran per correu certificat o es lliuraran personalment en horari de 9.00 a 18.00 a :

  Premi PRBB 2011 al millor treball de recerca en ciències de la salut i de la vida
  Departament de comunicació
  PRBB – Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
  C/Aiguader, 88 – 08003 Barcelona

  * El termini de presentació dels treballs finalitzarà el 1 d’abril de 2011.

  * El premi, es lliurarà en el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona el dissabte 14 de maig de 2011.

  * La decisió del jurat es farà pública a les pàgines web del PRBB i de la Universitat Pompeu Fabra a partir del 6 de maig del 2010.
   
  * Els treballs no premiats es podran recollir a la recepció del PRBB.
   
  * La Universitat Pompeu Fabra i el PRBB no es responsabilitzaran dels treballs que no hagin estat recollits abans del 15 de juliol del 2011.
   
  * Una còpia del treball premiat, serà dipositada a la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra.
   
  * La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

  Per a més informació truqueu al 93 3163518 o 93 3160014 o consultar les pàgines web: www.upf.edu / www.prbb.org/premi
  : 1 entrada al Cosmocaixa

No hay comentarios:

Publicar un comentario