sábado, 25 de febrero de 2012

Societat Catalana de Física - Premis per als treballs de recerca de Batxillerat

Objectiu: estimular la redacció de treballs d'iniciació a la recerca sobre temes de física.
Adreçats: als estudiants de batxillerat

Termini de presentació:  dijous 10 de maig de 2012
Lloc: Secretaria de la Societat Catalana de Física, Seu de l'IEC, carrer del Carme, 47,  08001 BarcelonaLa Societat Catalana de Física, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, convoca per desena vegada aquests premis amb l’objectiu d’estimular la redacció de treballs d’iniciació a la recerca sobre temes de física. Aquests premis s’adrecen als estudiants de batxillerat
.

La convocatòria es regirà per les bases següents:

1. Els premis són dirigits als estudiants que, durant el termini d’aquesta convocatòria, facin el darrer curs de batxillerat en els centres d’ensenyament, públics o privats, d’Andorra, Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià.

2. Els treballs que es presentin han d’ésser fruit de la recerca individual o col·lectiva, que els estudiants de batxillerat han de fer sota la tutela del professorat del seu centre d’estudis.

3. Els temes dels treballs han d’estar relacionats amb l’àrea de física. Es valorarà
principalment la creativitat i l’originalitat del projecte, així com els aspectes tècnics i
formals.

4. El format, el suport i l’extensió dels treballs és lliure. Els treballs es poden acompanyar dels models o els prototipus que s’hagin dissenyat.

5. Els treballs han d’ésser redactats en català i han d’anar acompanyats d’una síntesi,
mecanografiada a doble espai, que no superi els dos folis. S’hi ha de fer constar l’objectiu, la metodologia, els resultats i les conclusions de la recerca.

6. Els treballs els han de presentar els centres d’ensenyament, amb un màxim de tres per centre. Cal que cada treball vagi acompanyat amb una fitxa annexa emplenada amb les dades personals de l’autor o l’autora, i amb una carta, signada per la persona responsable de la tutoria i amb el vistiplau de la direcció del centre, en què s’explicitin breument les motivacions i les característiques principals de la recerca.

7. Per a formalitzar la inscripció del treball presentat, cal emplenar la fitxa que figura al web de la Societat Catalana de Física. En cas que hi hagi més d’un autor, cadascun haurà d’emplenar la seva fitxa.

8. El jurat serà nomenat per la Junta de la Societat Catalana de Física.

9. El termini d’admissió dels treballs és el dijous 10 de maig de 2012. Els treballs s’han
d’adreçar a la Secretaria de la Societat Catalana de Física, seu de l’Institut d’Estudis
Catalans, carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona.

10. Hi haurà dos premis, cadascun dotat amb sis-cents euros i el diploma corresponent. També es podran atorgar accèssits, amb una dotació de tres-cents euros i el diploma corresponent, als treballs que es consideri que reuneixen mèrits suficients. Les persones responsables de la tutoria dels treballs premiats o que tinguin un accèssit rebran un diploma de reconeixement.

11. El veredicte es donarà a conèixer durant la tercera setmana de juny i tot seguit es lliuraran els premis en metàl·lic. El lliurament dels diplomes es farà a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans, conjuntament amb el lliurament dels premis de la Fase Catalana de l’Olimpíada de Física del curs vinent.

12. Els treballs premiats quedaran dipositats a la seu de la Societat Catalana de Física. Els treballs no premiats es podran recuperar fins a final de l’any 2012.

*******************************

SOCIETAT CATALANA DE FÍSICA
FILIAL DE L’INSTITUT
D’ESTUDIS CATALANS
Carrer del Carme, 47
08001 Barcelona
933 248 583
scfis@iec.cat
http://scfis.iec.cat/

No hay comentarios:

Publicar un comentario