viernes, 24 de febrero de 2012

VII Premi de Recerca per a la Pau

Fins al 20 d'abril de 2012, poden presentar-se treballs a la setena edició del Premi de Recerca per a la Pau, convocat per la Universitat de Barcelona. Optaran al premi treballs de recerca de batxillerat que abordin alguna qüestió relacionada amb la cultura de pau, és a dir, els coneixements, els valors i les habilitats que possibiliten la pau, entesa com a situació social que permet el desenvolupament humà ple de totes les persones i l’eradicació de qualsevol mena de violència (guerra, injustícia, vulneració de drets humans, alienacions, etc.).

Algunes de les temàtiques vinculades a aquest àmbit són la solidaritat internacional, el desenvolupament humà, la sostenibilitat, l’altermundisme, els drets humans, els conflictes, la interculturalitat, etc. S'encarregarà de resoldre el premi un jurat interdisciplinari format per professorat de la Universitat de Barcelona.


Consulteu les bases del premi en el seu espai web: http://www.solidaritat.ub.edu/premi_pau/

BASES

El Premi de Recerca per a la Pau es regeix per les bases següents:


1 Participants

Poden participar-hi estudiants de batxillerat matriculats durant el curs 2011-2012 als centres d’ensenyament de Catalunya.


2 Presentació de treballs
 
2.1 Optaran al premi els treballs de recerca que abordin alguna qüestió relacionada amb la cultura de pau, és a dir, els coneixements, els valors i les habilitats que possibiliten la pau, entesa com a situació social que permet el desenvolupament humà ple de totes les persones i l’eradicació de qualsevol mena de violència (guerra, injustícia, vulneració de drets humans, alienacions, etc.). Algunes de les temàtiques vinculades a aquest àmbit són la solidaritat internacional, el desenvolupament humà, la sostenibilitat, l’altermundisme, els drets humans, els conflictes, la interculturalitat, etc.
 
2.2 Els treballs poden ser individuals o col·lectius. El format i l’extensió dels treballs és lliure.


 
2.3 Els treballs s’han de presentar a la Fundació Solidaritat UB, al carrer de Melcior de Palau, 140, Barcelona (08014), a partir de l’1 de febrer de 2012 i fins al 20 d’abril de 2012.
 
2.4 De cada treball, se n’ha d’entregar una còpia impresa i una còpia electrònica (llapis de memòria USB, CD o DVD), en un sobre tancat en què consti la referència «VII Premi de Recerca per a la Pau» i un pseudònim que n’identifiqui l’autoria. La identitat (el nom o la imatge) dels autors del treball no ha de ser visible ni en el sobre ni en les còpies de cap dels materials que integren el treball, a excepció dels supòsits en què la identitat o les imatges siguin imprescindibles per a l’exposició del treball. En el sobre s’hi ha d’incloure la fitxa A, amb les dades identificatives de les persones i del centre d’ensenyament que presenten el treball. En el llapis, CD o DVD s’hi ha d’incloure la fitxa B, amb el resum del treball. Totes dues fitxes es troben disponibles en aquest espai web.


3 Jurat

El Premi el resol un jurat interdisciplinari que presideix el rector de la Universitat de Barcelona i que està format íntegrament per professorat de la Universitat de Barcelona.


4 Criteris de valoració

Per a l’elecció del treball guardonat, es tenen en compte els criteris següents:

 • La vinculació i la coherència del treball amb la cultura de pau. • El raonament crític i el rigor metodològic en el desenvolupament de la recerca. • La integració de les dimensions local i global de la temàtica. • L’originalitat del treball de recerca. • La contribució de la recerca a il·lustrar i dotar de contingut la cultura de pau.
 • 5 Premis
   
  5.1 L’estudiant —responsable de l’autoria del treball premiat— i el centre d’ensenyament rebran cadascun un xec per valor de 500 €. El tutor o la tutora del treball premiat rebran un diploma de reconeixement.
   
  5.2 A criteri del jurat, es pot atorgar un nombre variable d’accèssits o de mencions especials, sense dotació econòmica.
   
  5.3 El Premi es pot declarar desert a criteri del jurat. La decisió del jurat és inapel·lable. El veredicte del jurat es donarà a conèixer durant la segona quinzena de maig i es publicarà a l’espai web de la Fundació Solidaritat UB. El lliurament de premis tindrà lloc a l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona durant l’última setmana de maig.
   
  5.4 En conveni amb el Consell Comarcal del Garraf, s’atorgarà un premi especial al millor treball de recerca del Garraf, segons el veredicte del jurat. Aquest premi especial tindrà una dotació de 300 € per a l’estudiant i 300 € per al centre educatiu.


  6 Difusió dels treballs
   
  La Universitat de Barcelona es reserva el dret de publicació digital dels treballs participants al Dipòsit Digital (diposit.ub.edu) durant un any. Aquesta publicació es comunicarà mitjançant un correu electrònic a les adreces de contacte facilitades pels participants en la fitxa A. Les fitxes B de resum podran publicar-se a l’espai web del Premi de Recerca per a la Pau.


  7 Devolució dels treballs
   
  Els treballs es podran recollir al local de la Fundació Solidaritat UB, els mesos de juny, juliol i setembre de 2012.


  8 Interpretació i acceptació de les bases


  La interpretació d’aquestes bases correspon al rector de la Universitat de Barcelona. La participació en el Premi de Recerca per a la Pau implica l’acceptació d’aquestes bases.

  No hay comentarios:

  Publicar un comentario