martes, 19 de febrero de 2013

2a Edició Premis Ramon Llull

La Universitat Ramon Llull convoca la 12a edició dels Premis Ramon Llull a Treballs de Recerca de Batxillerat amb l’objectiu de fomentar l’esperit de recerca, despertar vocacions per a l’estudi i la investigació i incentivar la tasca educativa que es porta a terme als centres escolars.

DestinatarisEs poden presentar als Premis tots els alumnes de 2n de Batxillerat matriculats durant el curs 
2012-2013 que hagin realitzat un treball de recerca en alguna de les següents àrees:

1.Arts
 Batxillerat Artístic
2.Humanitats
 Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials
3.Ciències Socials
 Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials
4.Tecnologia
 Batxillerat de Ciències i Tecnologia
5.Ciències de la Natura i de la Salut
 Batxillerat de Ciències i Tecnologia

BASES

Requisits
Els treballs, que poden ser elaborats individualment o en grups de dues persones com a màxim, han de ser inèdits i no han d’haver estat premiats anteriorment en altres concursos.

Presentació 
S'han de presentar dues còpies del treball impreses en paper DinA4. Podran acompanyar-se d’altres tipus de suports (material informàtic, vídeos, maquetes, mostres...), que també s’hauran de presentar per duplicat. El treball haurà d’anar acompanyat de tres còpies de la sol·licitud de participació. La fitxa de sol·licitud, a part de les dades personals, també inclou un apartat en el qual és indispensable complimentar una breu carta de motivació on s’haurà d’explicar el perquè de l’elecció del tema i el procés d’elaboració del treball. També caldrà fer un abstract com a resum descriptiu del treball i, finalment, una selecció deparaules clau referents al treball realitzat.

Important: l'organització es reserva el dret de canviar l’assignació d’àmbit de coneixement dels treballs en funció de criteris científics per tal que l’avaluació sigui el més adient possible.

CRITERIS D'AVALUACIÓ
En l’avaluació dels treballs es tindran en compte els següents aspectes:

Presentació 

Criteri d’avaluació preliminar
Aspectes formals: estructura, presentació, 
redacció i correcció lingüística. 
Per passar a l’avaluació final caldrà superar l’avaluació preliminar. 

Criteris d’avaluació final i el seu valor percentual

Metodologia científica general (40%) 
Complexitat de la temàtica (15%)
Creativitat/originalitat (10%)
Discussió/ conclusions (20%) 
Referències documentals (15%)

COMITÈ CIENTÍFIC I JURAT 

Un Comitè Científic integrat per professors/es especialistes de cadascuna de les institucions de la URL avaluarà els treballs que s’hagin presentat i realitzarà una selecció d’aquells que optaran als premis finalistes. Paral·lelament, cada un dels membres d’aquest Comitè escollirà un treball de recerca per rebre la distinció de la seva corresponent institució. Finalment, un Jurat format per reconeguts especialistes valorarà la selecció de treballs proposada pel Comitè Científic i determinarà els guanyadors dels Premis.


VEREDICTE

Es farà públic el 20 de maig de 2013 en aquesta web.

L’acte públic de lliurament dels Premis tindrà lloc el dimarts 28 de maig de 2013 a les 18 h. a l’Aula Magna de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (c. Santaló, 37. Barcelona).

Els participants que ho desitgin podran recollir els seus treballs durant el mes de juny de 2013 al Rectorat de la URL. Passat aquest termini seran destruïts i no podran ser reclamats. 


PREMIS I DISTINCIONS

Premis
Hi haurà un premi per al treball guanyador de cada àrea que consistirà en un ordinador portàtil i un diploma honorífic. A més, els treballs guanyadors tindran accés directe a l’edició del 2014 de laMostra Exporecerca Jove, organitzada per Magma. També s’atorgarà una menció per al tutor/a i una altra per a l’escola.

Distincions 
Cadascuna de les següents institucions que integren la URL (IQS, Blanquerna, La Salle, Facultat de Filosofia, ESADE, Fundació Pere Tarrés i Escola Superior de Disseny ESDi -centre adscrit-) atorgarà una distinció especial a un treball de recerca emmarcat en els seus àmbits d’estudi. L’autor/s del treball que rebi/n aquesta distinció obtindrà/an un reproductor MP4 o equivalent i un diploma honorífic. També s’atorgarà una menció per al tutor/a i una altra per a l’escola.


DATA I LLOC DE LLIURAMENT 

Els treballs es podran lliurar fins el divendres 15 de març de 2013 al Rectorat de la Universitat Ramon Llull (c. Claravall, 1-3. Barcelona) en horari de 9 h. a 13.30 h. i de 15.30 h. a 18.30 h.

No s’acceptarà cap treball rebut fora d’aquest termini i que no compleixi els requisits necessaris.


Informació treta de: http://www.url.edu/premisrecerca/index.php [19/02/2013]

No hay comentarios:

Publicar un comentario