martes, 19 de febrero de 2013

Premi Universitat de Vic - Institut Català de les Dones


La Universitat de Vic i l’Institut Català de les Dones convoquen el segon premi d’investigació Institut Català de les Dones amb la intenció de sensibilitzar els i les joves sobre la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, amb les bases següents:

1 Pot participar-hi tot l’alumnat dels centres de secundària de Catalunya.

2 Les obres que es presentin a concurs han de ser fruit del treball de recerca individual o col·lectiva, tutelada, que els i les alumnes de Batxillerat duen a terme com a part del seu currículum.

3 Els treballs que optin a aquest premi no poden optar simultàniament a cap altre dels convocats per la Universitat de Vic.

4 El premi, dotat com a màxim amb 1.500 euros, s’atorgarà als millors treballs sobre la visualització de l’acció social de les dones i les aportacions de la seva experiència en diferents àmbits (mitjans de comunicació, esports, etc.), sobre la defensa i el treball pels drets de les dones en la consecució de la igualtat d’oportunitats (conciliació i usos del temps, treball, coeducació, etc.) i sobre violència masclista (prevenció de relacions abusives en joves, sensibilització a la ciutadania, violència masclista en l’àmbit de la parella i altres violències masclistes comunitàries).

5 Els destinataris dels premis seran els i les alumnes. En el cas que es premiï algun treball col·lectiu, el valor del premi es repartirà a parts iguals entre els components de l’equip.

6 El jurat es reserva el dret de declarar desert el premi i de subdividir l’import si opta per premiar diversos treballs o concedir ex aequos. Els premis seran, com a mínim, de 200 euros per treball.

7 Els membres del jurat del premi seran professors/es de les facultats i escoles de la Universitat de Vic, i hi participarà una persona en representació de l’Institut Català de les Dones.

8 Les condicions de presentació dels treballs, termini de lliuraments, veredicte i acte de lliurament de premis seran els mateixos que per als altres premis de recerca d’estudiants de batxillerat que convoca la Universitat de Vic, les bases dels quals les podeu consultar a: http://secundaria.uvic.cat.

Premi Universitat de Vic
Institut Català de les Dones
Per a més informació: Tel. 93 881 61 77 // secundaria.uvic.cat

Iinformació treta de: http://secundaria.uvic.cat/_fitxers/dipticICD13.pdf [19/02/2013]

No hay comentarios:

Publicar un comentario