lunes, 25 de febrero de 2013

4a Concurs Artístic de la cèl·lula

El concurs artístic de la cèl·lula està obert a tots els estudiants entre 8 i 18 anys i als seus professors!
No necessitaràs saber-ho tot sobre la cèl·lula, només cal imaginació i curiositat!

Som-hi!

Comença aprenent més coses sobre la cèl·lula, pregunta als experts o fes consultes a la biblioteca.
Després agafa el material i construeix la teva escultura de la cèl·lula.

BASES


Participants: ESTUDIANTS
 1. És necessari que els participants hagin nascut entre l’1 de gener de 1993 i el 31 de desembre de 2003.
   
 2. Hauran de presentar el seu treball en un grup d'un màxim de 10 persones i seran representats per un professor, tutor o responsable de grup
   
 3. Categories i Temàtica de les escultures per a cada categoria
 • A: Grup de nens/es de primària, cicle mitjà i superior, o grup de nens/es de 8 a 12 anys
 • B: Grup de nois/es de 1r, 2n i 3r de secundària obligatòria, o grup de nois/es de 13 a 15 anys 
 • C: Grup de nois/es de 4t de secundària obligatòria i postobligatòria, o grup de nois/es de 15 a 18 anys
  Temes
  A:
   Els organismes unicel·lulars i els seus habitats
  B: Totes les cèl·lules són iguals? Fan el mateix?
  C: Les cèl•lules mare, què són? On es troben?

  Serà necessari que tots els participants s’inscriguin al concurs, segons les instruccions detallades a l’apartat “Inscripcions”.
Participants: PROFESSORS
 1. La participació dels professors estarà vinculada a la participació dels seus alumnes en una de les tres categories del concurs (A, B o C).
 2. Els professors que vulguin participar hauran de completar el formulari disponible al web del concurs, dins l’apartat “Professors”, on hauran de descriure breument el desenvolupament de l’activitat dins el seu grup.
Mecanisme del concurs
 1. Les obres s’hauran de poder sostenir sobre un pedestal i la seva dimensió màxima hauria de ser 50 x 50 x 150 cm en qualsevol direcció.
 2.  Las dates de lliurament de les obres són: el 16 d'abril i el dimecres 17 d'abril de 2013, de les 10 a les 16 h, al Centre de Regulació Genòmica (CRG).
 3. Les escultures seran avaluades per un equip de professionals vinculats al món de l’art, la ciència, l’educació i la comunicació, segons els criteris següents: a. Representació científica o contingut científic
  b. Comunicació científica: Quants conceptes científics presenta i com s’expliquen?
  c. Originalitat i estètica de l’escultura

  e. Originalitat del material utilitzat (és valorarà l’ús de material de reciclatge)
  La decisió del jurat serà decisiva. L’organització, juntament amb el jurat, es reserva el dret de declarar els premis deserts en cas què els criteris esmentats més amunt no es reflecteixin en els treballs presentats i/o d’atorgar altres premis o mencions especials.

 4. Les escultures s’exposaran a l’edifici del PRBB. L’organització es reserva el dret de no exposar alguns treballs per raons científiques o ètiques
   
 5. Totes les escultures presentades al concurs passaran a ser propietat del Centre de Regulació Genòmica (CRG), mencionant les dades relatives a l'autoria.
   
 6. El plagi, la violació dels drets d’autor o qualsevol altra falta de compliment de les bases pot suposar motiu de desqualificació i exclusió del concurs.
   
 7. Cada participant o grup de participants només podrà presentar una escultura per categoria. En el cas de les escoles, no s’acceptaran més de 3 escultures per classe o curs i, donat el cas, els components de cada grup de participants hauran de ser diferents.
   
 8. La inscripció i participació en el concurs implica l’acceptació de les bases. L’organització té potestat per modificar les bases de la competició en cas què fos necessari. Qualsevol modificació de les bases quedarà reflectida al web www.crg.eu/cel-lula
Informació treta de: http://pasteur.crg.es/portal/page/portal/Internet/04_EVENTS/HIDE-Concurs-Cel.lula/Concurs-Cel.lula-Normes [25/02/2013]

No hay comentarios:

Publicar un comentario