martes, 5 de febrero de 2013

Premi a treballs de recerca sobre Bioètica en el batxillerat


Amb la finalitat d’estimular la inclusió de la dimensió ètica en la investigació, la Fundació Víctor Grífols i Lucas convoca tres premis a la recerca en el batxillerat. Seran guardonats els tres millors treballs de recerca desenvolupats en l’àmbit de la bioètica durant el curs acadèmic 2012-2013 en els centres de secundària, públics, privats o concertats de Catalunya.

Els premis que s’ofereixen són els següents:

Primer Premi: Matrícula dels dos primers anys de la carrera universitària triada.
Segon Premi: iPad.
Tercer Premi: Netbook

Condicions
1. Al premi hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres d’ensenyament secundari de Catalunya que hagin estat seleccionats prèviament pel seu centre.
2. La Direcció de cada centre d’ensenyament només pot presentar al Premi un treball de recerca.
3. Els treballs de recerca hauran de presentar-se acompanyats de l’aprovació del tutor del treball.
4. Els treballs de recerca s’han de presentar per triplicat en original paper i també en format digital.
Així mateix, si el treball conté materials en algun altre tipus de format (video, àudio, web…), també
s’han d’adjuntar.
5. Els treballs es presentaran en un sobre o paquet tancat en què figuri “Premi al treball de recerca sobre bioètica en el batxillerat”. Els treballs s’enviaran per correu certificat o bé es lliuraran personalment en horari de 8 a 17.00 hores a la seu de la Fundació.
6. El termini de presentació de treballs finalitzarà el 31 de maig de 2013.
7. El jurat estarà format per personalitats rellevants en la matèria i quedarà facultat per interpretar les bases així com per resoldre qualsevol incidència.
8. La decisió del jurat es farà pública a la pàgina web de la Fundació durant la primera quinzena d’octubre de 2013.
9. Els treballs no premiats es podran recollir a la recepció de la Fundació al llarg de tot el mes d’octubre de 2013.
10. La Fundació no es responsabilitzarà dels treballs que no hagin estat recollits abans del dia 31 d’octubre de 2013.
11. Els premis del concurs constitueixen premis en espècie amb la consideració de guany patrimonial en espècie per als guanyardors. Per això estaran subjectes a la corresponent normativa de l’IRPF d’acord amb la Llei i Reglament de l’IRPF vigents en el moment del lliurament dels premis.
12. La participació en aquest premi suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.

Per més informació: www.fundaciogrifols.org
Fundació Víctor Grífols i Lucas
c/ Jesús i Maria, 6 08022 Barcelona
T. +34 935 710 410 fundacio.grifols@grifols.com
Barcelona, novembre de 2012

No hay comentarios:

Publicar un comentario