miércoles, 27 de febrero de 2013

1r Premi d'investigació Francesc Burniol


Les entitats Centre d’Estudis Argentonins i Natura convoquen els Premis Francesc Burniol d’Investigació Local per a Estudiants d’Argentona

BASES


1a El tema ha de ser inèdit i pot tractar de qualsevol aspecte històric, social, ecològic, natural, econòmic, científic, sociològic, etc. referent a Argentona.

2a Hi podran participar tots els estudiants de Batxillerat, 3er. i 4rt. d'ESO i FP. Hi
haurà dues categories: 
A) Ciències Socials i Història 
B) Ciències Naturals

3a El treball ha de tenir una extensió mínima de vint folis mecanografiats a doble espai i redactat en llengua catalana.

4a Ha de ser lliurat a l’Arxiu Història d’Argentona, en hores d’oficina, abans del 30
de juny de 2013.

5a El treball ha de ser anònim i portar la indicació de la categoria dins la qual es presenta i ha d'anar acompanyat d'un sobre tancat, a l'exterior del qual figurarà el títol del treball i en el seu interior una nota amb el nom, adreça i telèfon de l'autor, els estudis que cursa i el centre on els fa.

6a El premi de cada categoria serà de 150 € i la publicació del treball al web de les entitats convocants i a la Revista Fonts. El guanyador/s hauran d’aportar una còpia en format a les entitats convocants una còpia digital del mateix, en format Word.

7a El Jurat estarà format per 5 persones expertes en els àmbits deles Ciències Socials, la Història i les Ciències Socials i la Docència. El veredicte del jurat es farà públic a la revista Fonts i a Ràdio Argentona abans del final de juliol de 2013 i s’avisarà els guanyadors del moment del lliurament del premi.

8a Els premis poden ser declarats deserts i es podran concedir accèssits.

9a Correspon al jurat resoldre qualsevol incidència no prevista en aquestes bases.
Aquests premis es convoquen anualment per promoure entre els estudiants els estudis locals i per reconèixer i recordar la tasca del mestre Francesc Burniol

Argentona, 5 de febrer de 2013

No hay comentarios:

Publicar un comentario