martes, 19 de febrero de 2013

15a Edició Premis Universitat de Vic als millors treballs de recerca d’estudiants de batxillerat 2013


BASES

La Universitat de Vic, amb la intenció de promoure la incorporació dels estudiants de Batxillerat a la formació superior, i amb el convenciment que aquesta formació ha de combinar adequadament docència i investigació, convoca els quinzens premis de recerca amb les bases següents:


PREMIS i CATEGORIES

Els treballs han d’optar a un d’aquests premis:

Premis generals

- Premi Bon Preu, als millors treballs en l’àmbit de les ciències socials i humanitats: geografia, economia, història, empresa, filosofia, mitologia, idiomes, traducció, educació. Dotat amb 2.000 euros.

- Premi Eumogràfic, als millors treballs en l’àmbit de les arts: literatura, teatre, música, cinema, escultura, pintura o arquitectura. Dotat amb 2.000 euros.

- Premi La Farga Group, als millors treballs en l’àmbit de les ciències exactes i experimentals: físiques, químiques, aplicades, de la salut o tecnològiques. Dotat amb 2.000 euros.

Premis específics

- Premi Osona Contra el Càncer, als millors treballs que tinguin per objecte d’estudi la prevenció, les causes, la incidència, el tractament, l’entorn del malalt o qualsevol altre element que faci referència al càncer. Dotat amb 2.000 euros.

- Premi Institut Català de les Dones, als millors treballs sobre la visualització de l’acció social de les dones i les aportacions de la seva experiència en diferents àmbits, sobre la defensa i el treball pels drets de les dones en la consecució de la igualtat d’oportunitats i sobre violència masclista. Dotat amb 1.500 euros.

Els guanyadors dels Premis Universitat de Vic 2013 que desitgin cursar estudis a la Universitat de Vic tindran la matrícula del primer curs gratuïta.*

Els destinataris dels premis seran els i les alumnes. En el cas que es premiï algun treball col·lectiu, el valor del premi es repartirà a parts iguals entre els components de l’equip.
El jurat es reserva el dret de subdividir l’import si opta per premiar diversos treballs o concedir ex aequos. Els premis seran, com a mínim, de 200 euros per treball.


* Vàlid per a les titulacions oficials de la UVic (no inclou Disseny BAU) a cursar el curs acadèmic 2013-2014 sempre i quan l’estudiant tingui la plaça assignada per l’Oficina de Preinscripció Universitària.

PARTICIPANTS

Premis Bon Preu, Eumogràfic, La Farga Group i Osona Contra el Càncer

Poden participar-hi tots els/les alumnes escollits pels centres de Batxillerat d’Andorra i les Illes Balears, i de les comarques de l’Alt Empordà, l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, l’Anoia, el Bages, el Baix Camp, el Baix Empordà, el Berguedà, la
Cerdanya, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Garrotxa, el Gironès, la Noguera, Osona, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Pla de l’Estany, el Pla d’Urgell, la Ribera d’Ebre, el Ripollès, la Selva, la Segarra, el Segrià, el Solsonès, l’Urgell, la Vall d’Aran i el Vallès Oriental.

Premi Institut Català de les Dones

Pot participar-hi tot l’alumnat dels centres de secundària de Catalunya.


PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

Les obres que es presentin a concurs han de ser fruit del treball de recerca individual o col·lectiva, tutelada, que els i les alumnes de Batxillerat duen a terme com a part del seu currículum.


PROCÉS D’ENVIAMENT

1. Els treballs els presentarà un/a responsable o coordinador/a del centre de secundària.

2. Cada centre s’haurà de dirigir a la pàgina http://secundaria.uvic.cat des d’on podrà adjuntar els treballs digitalment i haurà d’introduir les dades de l’autor/a (nom, cognoms, DNI, adreça, CP i població), resum del treball, premi al qual opta, etc.

3. En acabar el procés es generarà automàticament un comprovant que permetrà assegurar que el procés ha finalitzat correctament.

4. Un cop el centre hagi completat aquest procés, i per tal de garantir la validesa dels treballs presentats, caldrà que ens enviï per correu postal una carta signada i segellada pel director/a del centre on s’especifiqui el títol dels diferents treballs que presenta el centre juntament amb el comprovant imprès de cada treball.

REQUISITS


1. Cada centre podrà presentar un màxim de dos treballs als premis de la categoria general i un màxim d’un treball a cadascun dels premis específics. Cada treball pot optar a un sol premi.

2. Per tal de garantir l’anonimat, ni en els treballs ni en el resum no hauria de constar-hi el nom de l’autor/a ni el del tutor/a.

3. El treball s’ha d’enviar en format pdf o, si es tracta de més d’un fitxer, en format zip. La mida total dels fitxers no ha de passar de 100 MB. (Si el treball és més gran, cal consultar l’ajuda que es troba a http://secundaria.uvic.cat, on s’explica com comprimir els treballs i com enviar-los més fàcilment).

4. Al resum hi ha de constar l’objectiu, els resultats i les conclusions de la recerca. Aquest resum no pot ser superior a 900 caràcters.

5. Un treball lliurat digitalment es podrà complementar amb una maqueta, màquina, prototip, instrument, CD, etc., enviat físicament, que es tornarà després del lliurament dels premis. Aquest material s’ha d’adreçar a l’Àrea de Comunicació (Premis Recerca), juntament amb una còpia del comprovant imprès del treball.

6. L’enviament d’un treball de recerca per internet implica l’autorització d’incloure’l permanentment en una base de dades pública dels treballs.


TERMINI

El termini per a l’enviament telemàtic del treball i per a l’enviament de la carta de la direcció del centre és el 12 d’abril de l’any 2013.

JURATS

Els membres dels jurats dels premis seran professors/es de les facultats i escoles de la Universitat de Vic i si s’escau representats de les empreses patrocinadores. Els jurats es reserven el dret de declarar desert algun premi.

VEREDICTE i ACTE DE LLIURAMENT DE PREMIS

El veredicte i l’acte de lliurament de premis tindran lloc en un acte públic a la Universitat de Vic el dia 25 de juny del 2013. El mateix dia del lliurament de premis es procedirà a la devolució de tots els complements de treballs presentats. Els complements que no es recullin aquest dia, es podran recollir qualsevol altre dia hàbil fins al 19 de juliol del 2013, a la recepció de la Universitat de Vic.

Universitat de Vic, gener de 2013
Per a més informació:
Tel. 93 881 61 77 // secundaria.uvic.cat

Informació treta de: http://secundaria.uvic.cat/_fitxers/diptic13.pdf [19/02/2013]


No hay comentarios:

Publicar un comentario