jueves, 6 de febrero de 2014

9è Premi Ernerst Lluch de Ciències Socials i Polítiques

LA FACULTAT DE CIÈNCIESPOLÍTIQUES I SOCIALSDE LA UNIVERSITAT POMPEUFABRA I LA FUNDACIÓERNEST LLUCH, AMB EL PROPÒSITCOMÚ D’INCENTIVARLA RECERCA EN L’AMBIT DELES CIÈNCIES SOCIALS IPOLÍTIQUES, CONVOQUEN ELIX PREMI ERNEST LLUCHDE CIÈNCIES SOCIALS IAQUEST PREMI S’ATORGA ALMILLOR TREBALL DE Al  premi hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres d’ensenyament secundari de Catalunya que hagin estat seleccionats prèviament pel seu centre.
La Direcció de cada centre d’ensenyament només pot presentar al Premi un treball de recerca.
Els treballs de recerca han de ser originals i inédits.
Els treballs de recerca s’han de presentar amb dues pies impreses (original i pia i una pia en format digital. Així mateix, si el treball conté materials en algun altre tipus de format també s’han d’adjuntar per duplicat.
Es valoraran especialment aquells treballs de recerca que tinguin un enfocament interdisciplinari en el camp de les Ciències Socials i Polítiques i es ponderarà que l’autoria del treball sigui individual o col·lectiva.
Es valorará l’adquisició de criteris formals en diferents aspectes: presentació, redacció, bibliografia, anotacions i cites.
Tots els treballs es presentaran en un sobre o en un paquet tancat en qué figuri “Premi Ernest Lluch al millor treball de recerca de batxillerat en Ciències Socials i Polítiques” i el pseudònim de l’autor. En el mateix treball hi constarà només el pseudònim de lautor. Dins del paquet, en un full a part, es farà constar:
1. Pseudònim, nom, cognoms, adreça postal, correu electnic i telèfon de l’alumne/a que concursa.
2. Nom i cognoms del director o coordinador de batxillerat del centre i telèfon de contacte.
3. Nom i adreça del centre.
4. Vistiplau de la Direcció del centre, incloses la signatura i el segell.
EL termini de presentació dels treballs finalitzarà el dilluns 28 d’abril de 2014.
EL jurat estarà format pel degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF, que el presidirà; tres professors d’aquesta Facultat i tres membres designats per la Fundació Ernest Lluch. La decisió del jurat és inapel·lable. El jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases.

EL premi estará dotat amb 1.000  + 1.000 € més en concepte de matriculació al 1r curs del Grau de Ciències Polítiques i Socials o en el Grau de Filosofia, Política i Economia de la UPF. En cas de cursar els seus estudis universitaris en aquesta Facultat, a l’alumne se l’hi bonificará l’import un cop realitzat el pagament de la matrícula.
Es podran atorgar, a criteri del jurat, mencions honorífiques en funció de la qualitat dels treballs seleccionats.
La relació de finalistes es farà pública a les pàgines web de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials i de la Fundació Ernest Lluch, a partir del 14 de maig de 2014.
L’acte de lliurament del Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques tindrà lloc a la seu de la Facultat de Ciències Socials i Polítiques de la UPF, el 23 de maig de 2014.
Tots els treballs s’enviaran per correu certificat o es lliuraran personalment, en horari de 9:30 a 14:00 h i de 15:30 a 17:00 h, a:

Premi Ernest Lluch amillor treball de recerca de batxillerat en Ciències Socials i Polítiques.
Secretaria de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials
Universitat Pompeu Fabra. Ramon Trias Fargas, 25-27.
08005 BarceLona
La Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF i la Fundació Ernest Lluch no es responsabilitzaran dels treballs que no hagin estat recollits abans deL 12 de desembre de
2014.
Una pia del treball premiat i, si és el cas, dels treballs amb menció honorífica, seran dipositats a la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra.
La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

No hay comentarios:

Publicar un comentario