miércoles, 12 de febrero de 2014

TRETZÈ PREMI ANTONI QUINTANA I MARÍ de la SOCIETAT CATALANA D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA per a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat.

TRETZÈ PREMI ANTONI QUINTANA I MARÍ
de la SOCIETAT CATALANA D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
per a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat.

Termini de presentació: 31 de maig de 2014
Adreceu-los a: SCHCT Institut d’Estudis Catalans (C/ Carme, 47, 08001 Barcelona)
Premi: 500€. Es lliurarà en el marc de la XIII Trobada de la SCHCT (setembre de 2014) a Sant Feliu de Guíxols. El veredicte es farà públic prèviament.

BASES. 

La Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT) amb la intenció de despertar l’interès per l’estudi i la recerca de la història de la ciència i de la tècnica entre els estudiants de batxillerat, convoca el  tretzè Premi Antoni Quintana i Marí amb les bases següents: 

1. Poden participar-hi tots els alumnes dels centres de Batxillerat dels Països Catalans. Els originals hauran d’estar redactats en llengua catalana.

2. Les obres que es presentin a concurs han de ser fruit del treball de recerca individual o col·lectiva, tutelada, que els estudiants de Batxillerat duen a terme com a part del seu currículum.

3. Els treballs han de versar sobre aspectes de la història de la ciència, de la medicina  i de la tècnica en qualsevol dels seus àmbits temàtics, cronològics i geogràfics.

4. El format i l’extensió dels treballs són lliures. S’ha de lliurar una còpia original del treball impresa en paper conjuntament amb la corresponent còpia en suport informàtic. Els treballs han d’anar acompanyats d’una síntesi d’un màxim de 6.000 caràcters, on consti l’objectiu, la metodologia, els resultats i les conclusions de la recerca.

5. Els treballs els presentaran els centres d’ensenyament. Ni en els treballs ni en les síntesis ha de constar-hi el nom de l’autor ni el del tutor. Els treballs aniran acompanyats d’una carta, signada pel director del centre o pel cap d’estudis, certificant que els treballs han estat escollits entre tots els que els alumnes del centre han presentat. Aniran acompanyats també d’una plica tancada; en el sobre hi constaran els títols dels treballs, i a l’interior hi constaran els títols dels treballs i els noms dels autors i dels tutors corresponents.

6. Els destinataris del premi en metàl·lic seran els estudiants. En el cas que es premiï algun treball col•lectiu, el valor del premi es repartirà a parts iguals entre els components de l’equip.

7. Els membres del jurat seran socis de la SCHCT designats pel seu consell directiu.

8. El termini màxim de presentació dels treballs serà el dia 31 de maig de 2014. S’han d’adreçar a la secretaria de la SCHCT. Els originals no seran retornats als seus remitents, quedant en dipòsit a la seu de la SCHCT durant els dos mesos posteriors a la data en la que es farà públic el veredicte del premi per tal que els seus autors puguin passar a recollir-los si així ho desitgen.

9. El veredicte es farà públic en una data que s’anunciarà oportunament. El premi es lliurarà en el marc de la XIII Trobada de SCHCT, que tindrà lloc el proper setembre de 2014 a Sant Feliu de Guíxols. El premi serà dotat amb la quantitat de 500€.

10. El jurat es reserva el dret de declarar deserta aquesta convocatòria.


SCHCT. Institut d'Estudis Catalans
Servei de Suport a la Recerca
Carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona

No hay comentarios:

Publicar un comentario