sábado, 1 de febrero de 2014

II Premi Josep Maria Pañella i Mora sj

La Fundació La Vinya, convoca el “II Premi Josep M. Pañella i Mora” per a treballs de recerca en Acció Social realitzats per estudiants de Batxillerat. El premi s'atorgarà al millor treball de recerca de batxillerat que tingui com a objecte d’estudi algun dels següents temes: exclusió social i pobresa, organitzacions del tercer sector d’acció social o voluntariat.

Introducció

La Fundació la Vinya d’Acció Social neix l’any 2008 amb la missió d’acompanyar les persones més desafavorides dels barris de Bellvitge i el Gornal de la ciutat de L’Hospitalet vers una vida més lliure i plena.
El present premi vol fer memòria d’en Josep M. Pañella i Mora, jesuïta, que va destacar pel seu treball en el camp de l'acció social. Fou impulsor des del primer moment de la nostra fundació, i també promogué el naixement d'Arrels Fundació, entitat destinada a treballar amb les persones sense llar. Alternà l'acció directa en aquestes entitats, amb la reflexió i l'examen sobre les causes de la pobresa. El seu llegat és, doncs, un testimoniatge de proximitat a les persones que han quedat al marge de la nostra societat, i també, una reflexió plena d'imatges entenedores que han enriquit el treball de molts grups de voluntaris. Finalitat del Premi El premi té per finalitat despertar en la població més jove l’interès per la reflexió crítica sobre el camp social des de dues possibles vessants:

- la reflexió de la realitat social i les causes de la injustícia,
- l’estudi d’alternatives constructives des del món de la cooperació i l’associacionisme.

Bases del premi

1.- Objectiu

El Premi pretén potenciar l’interès de l'alumnat de batxillerat en la investigació sobre les causes i conseqüències de l’exclusió social, l’acció i impacte de les organitzacions del tercer sector social i el voluntariat com a resposta individual i col·lectiva a problemàtiques socials.

2.- Poden participar

* Alumnes de 2n de batxillerat de qualsevol centre d’ensenyament secundari de Catalunya.

3.- Calendari:

- El termini de presentació dels treballs finalitzarà el 31 de maig de 2014.

- La resolució del concurs es farà durant la primera quinzena d’octubre de 2014.

4.- El premi:

La dotació del premi consisteix en dos vals per la compra de material educatiu que es podrà bescanviar a les botigues Abacus.

- un val de 300€ per l’alumne/s autors del treball.
- un val de 50€ pel tutor/a del treball.

5.- Els treballs de recerca presentats:

- Han d’estar escrits en català.
- Hauran d’haver estat lliurats i qualificats durant el curs acadèmic 2013-2014.
- Han de ser originals i inèdits. No s'hi podran presentar treballs premiats en altres concursos.
- Es valorarà la qualitat dels continguts, la presentació, les idees innovadores i el rigor acadèmic.

6.- Lliurament de treballs:

- Els/Les participants han de lliurar, personalment o per correu certificat, dues còpies del treball, una d'impresa enquadernada i una altra de digital.

- Caldrà fer constar a la portada del treball:

* Dades del candidat/a: nom, cognoms, telèfon i adreça de correu electrònic
* Dades de l’escola i tutor/a: nom de l’escola, telèfon, nom del tutor/a del treball, telèfon i adreça de correu
electrònic.
* El tutor o tutora del treball ha de presentar un breu informe amb la valoració del treball de recerca on consti la qualificació obtinguda.
* Els treballs no premiats s’han de passar a recollir en un termini d’un mes a partir del dia del lliurament del premi. Passat aquest termini s’entendrà que l’alumne hi renuncia.

7.- Jurat:

- El jurat del Premi estarà format per tres persones membres del patronat i l’equip directiu de la Fundació La Vinya, un membre de Cristianisme i Justícia i un membre de l’Institut d’Innovació Social d’Esade.
- La decisió del jurat serà inapel·lable.
-  En cas de considerar-ho convenient es podrà declarar desert el premi o atorgar una menció especial a algun dels treballs presentats.
- El jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases.

8.- Resolució:

Els resultats es penjaran a la web de la Fundació La Vinya i es comunicaran de manera particular a cada participant. La participació en el concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.

No hay comentarios:

Publicar un comentario