martes, 18 de febrero de 2014

Premi FilCat.UB per a treballs de recerca de batxillerat

Premi FilCat.UB per a treballs de recerca de batxillerat

El Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona convoca  el  1r  Premi FilCat.UB  (2014)  amb  lobjectiu  de  promoure els treballs de recerca de batxillerat que tinguin per objecte d’estudi qualsevol aspecte de la llengua i la literatura catalanes.


BASES GENERALS DEL PREMI

El premi sadreça als estudiants de segon curs de batxillerat de tots els  centres  educatius  de  les terres  de  llengua  catalana  i  té  dues modalitats:

Treballs de recerca de batxillerat sobre llengua catalana
Treballs de recerca de batxillerat sobre literatura catalana

Es   premiaran   els   treballs   originals   i   idits   escrits   en   llengua catalana que excel·leixin pel rigor, la imaginació i la creativitat. No s’hi poden presentar treballs premiats en altres concursos.


PRESENTACIÓ

Els  treballs  shan  de  presentar  en  dues  cópies  (una  d’impresa  en paper i una altra en format digital, preferiblement pdf) i han d’anar signats amb pseudònim. Si el treball con materials en algun altre format també s’hauran dadjuntar digitalment.

Tots els treballs shan de presentar dins un sobre o paquet tancat en q figuri la llegenda 1r Premi FilCat.UB i el pseudònim de l’autor. Dins  el  sobre  o  paquet  hi  ha  d’anar  un  altre  sobre tancat,  amb  el nom del treball i el pseudònim a l’anvers, que contingui les dades de lestudiant que ha  fet  el  treball  (nom  i  cognoms,  adreça,  tefon  i correu  electrònic),  el  centre  on estudia (nom,  adreça,  tefon  i correu electrònic) i el nom del professor que lha tutoritzat.

DADES DORGANITZACIÓ

Termini

El termini de presentació dels treballs és el 16 de maig del 2014.

Lloc de lliurament o enviament

Departament  de  Filologia  Catalana.  Universitat  de  Barcelona. Gran Via de les Corts Catalanes, 58508007 Barcelona.

Dotació del premi

El   premi   serà   de   300   euro pe  cadascun de   le dues modalitats (llengua  literatura) en forma de  dos  vals bescanviables: 150 euros en un val de l’FNAC per a l’alumne i 150 euros  en un  val  de  lABACUS  per  al  centre  educatiu  on  sha presentat  el  treball.  Es  tindren  e compte  tam  la  possibilitat d’atorgar accèssits en forma de diploma.

El treball guanyadors,    més,   e publicara a web   del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona (http://www.ub.edu/filcat/).

Resolució i data de lliurament del premi

La  resolució  del premi  es  farà pública  el  6  de  juny  del  2014.  El lliurament  del  premi  tindrà  lloc  el  dia  26  de  juny  en  un  acte oficial a la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona.

Informació treta de: http://stel.ub.edu/filologiacatalana/webfm_send/620 [18/02/2014]

No hay comentarios:

Publicar un comentario