jueves, 6 de febrero de 2014

Premis a treballs de recerca sobre bioètica al Batxillerat

La Fundació Ví­ctor Grí­fols i Lucas convoca el II Premi a treballs de recerca sobre Bioètica en el batxillerat. L'objectiu d'aquest premi és fomentar la reflexió ètica als treballs d'investigació relacionats amb la salut o les ciències de la vida.

Aquesta reflexió es pot fer des de treballs que tractin disciplines tan diverses com la sanitat, el medi ambient, la veterinària, els mitjans de comunicació, la filosofia, el dret o la tecnologia, entre d'altres. És per això que la Fundació anima a les escoles a incorporar una perspectiva ètica als treballs dels seus alumnes i presentar-los a l'actual convocatòria.

Creada al 1998, la Fundació Ví­ctor Grí­fols i Lucas té com a finalitat promoure l'estudi i el desenvolupament de la bioètica en el món de la salut humana i les ciències de la vida. Amb aquest objectiu concedeix anualment premis i beques de recerca. Des de l'any passat compta també amb una convocatòria adreçada als centres d'ensenyament secundari.

Premis:
Primer premi: matrí­cula dels dos primers anys de la carrera universitària
Segon premi: iPad
Tercer premi: netbookCondicions

1. Al premi hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres d’ensenyament secundari de Catalunya que hagin estat seleccionats préviament pel seu centre.

2. La Direcció de cada centre d’ensenyament només pot presentar al Premi un treball de recerca.

3. Fls treballs de recerca hauran de presentar-se acompanyats de l’aprovació del tutor del treball.

4. Fls treballs de recerca s’han de presentar per triplicat en original paper i també en format digital. Així mateix, si el treball conté materials en algun altre tipus de format (video, áudio, web…), també s’han d’adjuntar.

5. Fls treballs es presentaran en un sobre o paquet tancat en qué figuri “Premi al treball
de recerca sobre bioética en el Batxillerat”. Fls treballs s’enviaran per correu certificat o es lliuraran personalment en horari de 8 a 17.00 hores a la seu de la Fundació.


6. Fl termini de presentació de treballs finalitzará el 31 de maig de 2014.

7. Fl jurat estará format per personalitats rellevants en la matéria i quedará facultatper interpretar les bases així com per resoldre qualsevol incidéncia.

8. La decisió del jurat es fará pública a la gina web de la Fundació durant la  primera quinzena d’octubre de 2014.

9. Fls treballs no premiats es podran recollir a la recepció de la Fundació al llarg de tot el mes d’octubre de 2014.

10. La Fundació no es responsabilitzará dels treballs que no hagin estat recollits abans del dia 31 d’octubre de 2014.

11. Fls premis del concurs constitueixen premis en espécie amb la consideració de guany patrimonial en espécie per als guanyadors. Per aixó estaran subjectes a la corresponent normativa de l’IRPF d’acord amb la Llei i Reglament de l’iRPF vigents
en el moment del lliurament dels premis.

12. La participació en aquest premi suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.
Per més informació: www.fundaciogrifols.org
Fundació Víctor Grífols i Lucas
c/ Jesús i Maria, 6  08022 Barcelona
T. +34 935 710 410  fundacio.grifols@grifols1com

A Barcelona, novembre de 2013

No hay comentarios:

Publicar un comentario